Boeren naar leeftijdsklasse per gemeente, 2016

Maatwerktabel met de leeftijdsverdeling van hoofden en bedrijfsleiders van land- en tuinbouwbedrijven, verdeeld over acht leeftijdsklassen en gebaseerd op de landbouwtellingen van 2016.
In deze maatwerktabel is per gemeente af te lezen hoeveel bedrijfshoofden en bedrijfsleiders er per leeftijdstijdscategorie zijn. Naast de absolute aantallen is ook terug te vinden hoe hoog het percentage bedrijfshoofden en leiders is per leeftijdscategorie in de betrokken gemeenten.
Het betreffen de bedrijfshoofden en bedrijfsleiders van alle land- en tuinbouwbedrijven die in de Landbouwtelling zijn opgenomen.