Veranderingen bouwplan opengrondgewassen, 2011 en 2016

Maatwerktabel met de veranderingen in het bouwplan van bedrijven met opengrondgewassen tussen 2011 en 2016. De veranderingen zijn per provincie aangegeven.
De tabellen zijn gebaseerd op de landbouwtellingen van 2011 en 2016. De arealen in Tabel 1 zijn uitgedrukt in ares en in Tabel 2 in hectares. Alleen gewassen en gewasgroepen die zowel in het landbouwtellingbestand van 2011 als in het Landbouwtellingbestand van 2016 voorkomen zijn weergegeven.