Gemeenten met hoogste percentage akkerbouw, 2016

Maatwerktabel met gemeenten met het grootste oppervlakte (areaal) akkerbouw 2016
In deze maatwerktabel is het aantal akkerbouwbedrijven per gemeente terug te vinden, het areaal cultuurgrond, het areaal akkerbouw en het aandeel akkerbouw per gemeente.

Gemeenten met minder dan tien bedrijven zijn in deze tabel niet meegenomen.