Warmte/koude-opslag projecten bij woningen, 2015

Tabel met aantallen en onttrokken hoeveelheid grondwater bij Warmte/koude-opslag projecten bij woningen naar volumeklasse van vergunde maximale onttrekking van grondwater, 2015.
Via opslag in bodem van warmte uit de zomer kunnen woningen in de winter verwarmd worden. Soms wordt deze opslag gecombineerd met opslag van koude in de winter voor gebruik in de zomer. Bij grotere systemen geschiedt die opslag via onttrekking en infiltratie van grondwater. Voor exploitatie van dergelijke systemen is een vergunning van de provincie vereist.