Woningen naar Eigendom en WOZ regio Rotterdam 2013-2015

Maatwerktabel woningvoorraad naar Eigendom en WOZ-klasse van gemeenten in de regio Rotterdam, 2013-2015.
De populatie van dit onderzoek bestaat uit de woningvoorraad in de regio Rotterdam. Deze populatie wordt uitgesplitst naar de gemeenten in de regio Rotterdam, WOZ-klasse (3 klassen) en eigendom van de woningvoorraad (koopwoningen, huurwoningen woningcorporaties, huurwoningen overige verhuurders). Deze gegevens worden samengesteld voor 3 peilmomenten: 1-1-2013, 1-1-2014 en 1-1-2015.