Woningvoorraad en mutaties naar eigendom, 2012-2015

Maatwerktabellen over de woningvoorraad en mutaties in de woningvoorraad naar eigendom op postcode 4 niveau voor de jaren 2012 tot en met 2015.
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Downloads