Zoekresultaten

6 resultaten voor keyword:woningmarktgebied
6 resultaten voor keyword:woningmarktgebied

Grip op de woningmarkt met microdata

Op basis van de microdata van het CBS en onze eigen data konden we zien dat de nieuwbouw vooral rijkere en hoogopgeleide bewoners aantrekt

Artikelen

Accurate wijk- en buurtindeling levert nuttige cijfers

Een goede buurtindeling draagt bij aan duidelijke cijfers over bevolkingssamenstelling, woningen, criminaliteit, energiegebruik en de aanwezigheid van voorzieningen.

Artikelen

Woningmarktontwikkelingen Groningenveld t/m 2017 q2

Maatwerktabellen over woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld.

Cijfers

Woningvoorraad en mutaties naar eigendom, 2012 t/m 2016

Woningvoorraad en mutaties naar gemeente en postcode 2012 t/m 2016

Cijfers

Woningvoorraad en mutaties naar eigendom, 2012-2015

Maatwerktabellen over de woningvoorraad en mutaties in de woningvoorraad

Cijfers

Bodembewegingen Groningen

De winning van natuurlijk aardgas in de provincie Groningen, en de gevolgen daarvan.

Overig