Traditionele en nieuwe energiesectoren 2013-2014

Tabellen met kenmerken van werknemers en hun banen in nieuwe energiesectoren en in traditionele energie-gerelateerde sectoren voor de jaren 2013 en 2014. Opdrachtgever: EIB.
Met de ondertekening van het Energieakkoord voor duurzame groei hebben de energiesector, de bouw- en installatiesector en de CleanTech sector zich toegelegd op een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord behelst energiebesparingen, toenames in het aandeel hernieuwbare energie en de realisatie van ten minste 15.000 voltijdsbanen. Het Energieakkoord zet ook in op goede arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden, zodat ook op sociaal gebied sprake is van een duurzame transitie.

De Taakgroep Werkgelegenheid van de SER Borgingscommissie Energieakkoord heeft een onderzoek laten uitvoeren naar enkele specifieke kwaliteitsaspecten van de nieuwe werkgelegenheid in de periode 2013-2016. Dit onderzoek is uitgevoerd door een consortium van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), het Energie Onderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze tabellenset is voor het onderzoek opgesteld door CBS en bevat voor 2013 en 2014 kenmerken van werknemers en hun banen in nieuwe energiesectoren en in traditionele energie-gerelateerde sectoren.

Relevante links