Indicatoren Verdeelmodel Inkomensdeel 2016

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.