Transformaties op de woningmarkt, 2012-2015

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de tabellenset ‘Transformaties op de woningmarkt, 2012-2015’ meer inzicht in de omvang van woningtransformaties.
De methode voor het bepalen van het aantal transformaties is begin 2019 herzien. Zie voor nieuwe cijfers voor de jaren 2012 tot en met 2018 de publicatie ‘Transformaties op de woningmarkt, 2012 t/m 2018’ via de link onderaan deze pagina. Voor de jaren 2017 en 2018 zijn ook kenmerken van de transformaties beschikbaar.