Verleende bouwvergunningen 2012-2015

Tabellen met informatie over Verleende Bouwvergunningen voor nieuwbouw waarin minimaal 1 woonruimte naar gemeente, opdrachtgever en type bouwproject 2012-2015. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in deze maatwerktabel voor de jaren 2012 tot en met 2015 meer inzicht in de actuele stand van de voortgang van de verleende bouwvergunningen. Voor BZK zijn deze gegevens van belang voor het monitoren van de woningproductie. Deze maatwerktabel bevat een deel van de uitkomsten van de maandelijkse statistiek verleende bouwvergunningen (nu geheten 'omgevingsvergunning met activiteit bouwen'). In de tabellen worden per verleende bouwvergunning gegevens gepubliceerd over het aantal woonruimtes onderverdeeld naar eigendom, de bouwsom, inhoud, oppervlakte, de gemiddelde bouwsom en inhoud per woning en de gemiddelde bouwsom per kubieke meter uitgesplitst naar gemeente, opdrachtgevertype, projecttype voor de jaren  2012 t/m 2015.

Downloads