Voorlopige financiële kengetallen zorginstellingen 2015

Voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over 2015, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken.
-