Kenmerken van WNT-instellingen in 2015

Maatwerktabellen over het arbeidsvolume, brutoloonsom en hoogste brutoloon van WNT-instellingen in 2015
Opdrachtgever: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.