Kinderopvang naar 102 gemeenten en provincie, 2015

Maatwerktabellen over gebruik kinderopvang voor 102 gemeenten en provincies, 2015
De tabellen bevatten gegevens over het totale aantal formele kinderopvanguren, het aantal kinderen in formele opvang en het aantal huishoudens dat gebruik maakt van formele kinderopvang in de verschillende gemeenten en provincies.
Opdrachtgever: VSO.