Verplaatsingen in Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2015

Maatwerktabellen over verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012 t/m 2014-2015.
Maatwerktabellen over gemaakte verplaatsingen en gereisde kilometers in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012 t/m 2014-2015. De cijfers zijn in deze tabellenset voorzien van onzekerheidsmarges. Opdrachtgever: gemeente Utrecht.