Verdeling lonen van werknemersbanen Caribisch Nederland

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in mei 2016 gevraagd om een nadere analyse van de verdeling van lonen van werknemersbanen op Caribisch Nederland.
In dit stuk wordt deze vraag uitgewerkt aan de hand van mediaan, gemiddelden, Lorenz-curves en Gini-coëfficiënten.