Werkloosheidsduur, aantal werklozen per kwartaal vanaf 2010, aantal en percentage

11-2-2016 09:30
Aantal langdurig werklozen naar geslacht en leeftijd
Bepaling van het aantal langdurig werklozen.

Downloads