Woningvoorraad op 1 januari 2015 naar eigendom en woningtype op buurtniveau

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek gevraagd om maatwerktabellen samen te stellen met woningvoorraadgegevens per 1 januari 2015 op CBS-buurtniveau. Deze opdracht is deels een update van het maatwerkverzoek over de woningvoorraad per 1 januari 2014 dat in 2015 is uitgevoerd.
Het verschil is dat er nu gegevens op buurtniveau worden gevraagd in plaats van postcode-4 niveau en dat de kenmerken oppervlakte en bouwjaar van de woning niet worden meegenomen. Het gaat nu alleen om de kenmerken eigendom en woningtype. Deze gegevens worden uiteindelijk gebruikt voor het vullen van het door ABFresearch (ABF) beheerde SYSteem WOningVoorraad (Syswov). ABF ondersteunt besluitvorming van publieke en private klanten met informatie, onderzoek en advies op het gebied van maatschappelijke thema's. ABF onderhoudt dit systeem in opdracht van BZK. Syswov levert uitgebreide informatie over de omvang en samenstelling van de huidige woningvoorraad, de ontwikkelingen in het verleden en de verwachtingen voor de toekomst.

Downloads