Re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie, eerste kwartaal 2015

23-12-2015 08:00

Maatwerktabellen over re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie en overige kenmerken van de ontvangers in het eerste kwartaal van 2015. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.