Leegstand van monumentale woningen, 2012 en 2013.

Maatwerktabellen over leegstaande monumentale woningen in 2012 en 2013. Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.