Zoekresultaten

25 resultaten voor keyword:Marokko
25 resultaten voor keyword:Marokko

Bevolkingsontwikkeling; migratieachtergrond en generatie

Bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte en migratie naar migratieachtergrond en generatie

Cijfers

Jongere Turkse en Marokkaanse 2e generatie trouwt later

De tweede generatie van Turkse en Marokkaanse herkomst gaat meer op de groep met Nederlandse achtergrond lijken: ze trouwen later en krijgen later kinderen. De bruid of bruidegom is vaker niet in het...

Artikelen

In november 3,9 duizend asielzoekers en nareizigers

In november 2016 kwamen er meer nareizende gezinsleden, vooral Syriërs, en iets minder asielzoekers dan in oktober.

Artikelen

Bevolkingsprognose 2012-2060: Veronderstellingen migratie

Voor de nieuwe Bevolkingsprognose van het CBS, die op 13 december 2012 is gepubliceerd, is de wijze waarop de veronderstellingen over de migratie worden opgesteld aangepast ten opzichte van eerdere...

Artikelen

Niet-westerse vrouwen hebben vaker voltijdbaan dan autochtone vrouwen

De arbeidsdeelname van niet-westerse vrouwen van 25 tot 65 jaar die in Nederland zijn geboren, is even hoog als die van autochtone vrouwen. Bovendien werkt vooral deze tweede generatie vaker voltijds...

Artikelen

Aandeel van ouderen in de WW afgenomen

Eind december 2012 werden 340 duizend werkloosheidsuitkeringen verstrekt. Dat zijn er ruim anderhalf keer zo veel als vijf jaar eerder. Er waren vooral meer mannen die een WW-uitkering ontvingen....

Artikelen

Bevolkingsprognose 2010-2060: veronderstellingen over emigratie

De emigratieveronderstellingen voor de bevolkingsprognose zijn voor een groot deel gebaseerd op retourpercentages: het aandeel immigranten dat weer uit Nederland vertrekt. De retourpercentages liggen...

Artikelen

Herkomst en vestiging van de eerste generatie Marokkanen in Nederland

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2009. De eerste generatie Marokkanen kwam in de jaren zestig en zeventig als ‘gastarbeider’ en als gevolg van de daaropvolgende gezinshereniging en gezinsvorming naar...

Artikelen

Het economisch potentieel van Sub-Sahara Afrika

In dit artikel ingegaan op de (economische) ontwikkelingen in Sub-Sahara Afrika.

Artikelen

Herziene versie: Steeds meer AOW'ers naar het buitenland

In juni 2009 woonde een op de tien AOW’ers in het buitenland. Tien jaar geleden was dit nog een op de vijftien. Het aantal AOW-gerechtigden in het buitenland steeg in tien jaar tijd met ruim 80...

Artikelen

Steeds meer AOW'ers naar het buitenland

In juni 2009 woonde een op de tien AOW’ers in het buitenland. Tien jaar geleden was dit nog een op de twintig.

Artikelen
Artikelen

Daling migratiehuwelijken Turken en Marokkanen zet door

In 2007 trouwden ruim 26 duizend allochtonen, van wie ongeveer een kwart afkomstig was uit Turkije en Marokko.

Artikelen

Immigratie uit nieuwe EU-lidstaten stijgt verder

De immigratie is in het derde kwartaal verder gestegen.

Artikelen

Bevolkingsprognose 2006-2050: veronderstellingen over immigratie

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2007. De uitkomsten van de nieuwe bevolkings- en allochtonenprognose zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over het toekomstige aantal immigranten. Op basis van...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Bevolkingsgroei blijft laag

In het eerste kwartaal van 2005 is het aantal inwoners van Nederland met bijna 5 duizend toegenomen. Door het lage aantal geboorten en hoge aantal overledenen is de bevolkingsgroei nog steeds laag.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen