Leegstaande woningen 2013: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Rapportage en tabellenset over de beschikbaarheid van leegstaande woningen in Nederland op 1 juli 2013.

De tabellenset bevat informatie over het energieverbruik, eventuele nevenfuncties en afgegeven sloopvergunningen van langdurig leegstaande woningen. De rapportage beschrijft de belangrijkste resultaten. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.