Werknemers naar sector, grootteklasse en werkprovincie, 2012

Maatwerktabel met alle werknemers in Nederland op 31 december 2012, uitgesplitst naar sector, werkprovincie en grootteklasse. Opdrachtgever: goedbezig.nu.