Houtketels >18  kW naar vermogensklasse en sector, eind 2013

Aantal houtketels >18  kW voor warmte bij bedrijven, uitgesplitst naar vermogensklasse en sector, eind 2013.