Bruto uurlonen per opleidingsniveau, ultimo september 2008, 2010 en 2012

Maatwerktabel met daarin het gemiddeld bruto uurloon per persoon, uitgesplitst naar opleidingsniveau, voor peilmomenten september 2008, 2010 en 2012. Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).