Zoekresultaten

18 resultaten voor keyword:Irak
18 resultaten voor keyword:Irak

Meeste asielzoekers sinds eerste halfjaar 2001

Het aantal asielverzoeken is de afgelopen maanden sterk toegenomen. In het eerste halfjaar van 2014 kwamen twee keer zo veel asielzoekers naar Nederland als in de eerste helft van 2013. Het is zelfs...

Artikelen

Forse toename aantal asielzoekers uit Syrië en Somalië

In 2013 kwamen 14,4 duizend asielzoekers naar Nederland, bijna 5 duizend meer dan in 2012. Dat waren vooral meer Syriërs en vrouwen en kinderen uit Somalië. Vergeleken met de jaren negentig is het...

Artikelen
Artikelen

Arbeidsmigratie belangrijkste immigratiestroom

In 2010 kwamen er 41 duizend migranten naar Nederland om te werken, 3 duizend meer dan in 2009. Daarnaast weten steeds meer buitenlandse studenten de weg naar Nederland te vinden.

Artikelen

Sterke afname handel met Libië

Van de 22 leden van de Arabische Liga is de Nederlandse handel met Libië veruit het sterkst afgenomen.

Artikelen

Minder asielzoekers in 2010

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. In 2010 kwamen 13,3 duizend asielzoekers naar Nederland. Dit is een daling van 11 procent ten opzichte van 2009, toen 14,9 duizend mensen een asielverzoek...

Artikelen

Minder asielzoekers in 2010

In 2010 vroegen 13,3 duizend mensen asiel aan in Nederland. Dat is een daling van 11 procent ten opzichte van 2009.

Artikelen

Jaarrapport Integratie 2010

Het Jaarrapport Integratie 2010 zet een aantal onmisbare statistische feiten en ontwikkelingen met betrekking tot integratie van niet-westerse allochtonen op een rij.

Publicaties

Stijging aantal asielzoekers in Nederland iets groter dan in EU

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2010. In 2009 zijn in Nederland bijna 15 duizend eerste asielverzoeken ingediend. Dit is 11 procent meer dan in 2008. Ruim de helft van de asielzoekers was afkomstig uit...

Artikelen

Asielzoekers vooral uit Irak en Somalië

In 2009 zijn in Nederland bijna 15 duizend eerste asielverzoeken ingediend. Dit is 11 procent meer dan in 2008. Ruim de helft van de asielzoekers was afkomstig uit Irak of Somalië.

Artikelen

Ruim 70 duizend vluchtelingen in Nederland

Op 1 januari 2008 woonden er ruim 70 duizend vluchtelingen in Nederland.

Artikelen

Toename asielverzoeken in Nederland sterker dan in EU

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2009. Het aantal asielverzoeken in Nederland is in 2008 bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Deze toename was veel sterker dan die in de gehele Europese...

Artikelen

Laagste aantal asielverzoeken sinds 1988

Het aantal asielverzoeken dat in Nederland is ingediend, heeft in 2007 het laagste punt bereikt sinds 1988. Irakezen en Somaliërs vormden de grootste groepen asielzoekers.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen