Werknemers met meer dan één baan en loonsom in verhouding tot het minimumloon en belastingvrije som, Caribisch Nederland, 2011-2013

Deze tabellenset geeft aanvullende cijfers over banen en lonen in verhouding tot het minimumloon en belastingvrije sommen van werknemers van Caribisch Nederland naar wooneiland. Daarnaast is er een tabel opgenomen over de groep met meer dan één baan als werknemer.