Gebruik beleidsinstrumenten per topsector, 2011

Maatwerktabellen over het gebruik per topsector van Innovatieprestatiecontracten (IPC) en Economische missies met bewindspersonen. Opdrachtgever: Agentschap NL