Aandeel elektronische en papieren facturen, 2012

Aandeel (verzonden en ontvangen) elektronische facturen in het bedrijfsleven in 2012.