Aantal bedrijven met installatie voor opwekking van hernieuwbare energie volgens Landbouwtelling, 2010 en 2013

Aantal bedrijven met een installatie voor de opwekking van hernieuwbare energie zoals geregistreerd volgens de Landbouwtelling in de jaren 2010 en 2013.