Zoekresultaten

4 resultaten voor keyword:graasdierbedrijven
4 resultaten voor keyword:graasdierbedrijven

Toename tijdelijk personeel in de landbouw

In de periode 1 april 2012 tot 1 april 2013 is het arbeidsvolume in de landbouw van tijdelijk personeel met ruim 4 procent toegenomen. Hiermee was de inzet van tijdelijk personeel 29 duizend...

Artikelen

Daling arbeidsvolume landbouw, aandeel gezinsarbeid verder afgenomen

In 2012 is het arbeidsvolume in de landbouw ten opzichte van 2011 met 3 procent gedaald tot 161 duizend arbeidsjaareenheden. In de periode 2000 – 2012 daalde het totale arbeidsvolume met een kwart....

Artikelen

Natuurbeheer geen vetpot voor boeren

In 2009 hadden 5773 landbouwbedrijven een beheersovereenkomst voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Bij dit natuur- en landschapsbeheer gaat het om zaken als weidevogelbeheer, botanisch beheer,...

Artikelen

Zorgboerderij wint aan populariteit

In 2009 telde Nederland 707 zorgboerderijen. Dit waren er in 2003 nog 372. Op een zorgboerderij wordt zorg verleend aan personen met een zorgvraag, zoals kinderen, ouderen en mensen met een...

Artikelen