Beperkt aan het werk. Rapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie

Op 20 mei 2010 is de publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau Beperkt aan het werk. Rapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie verschenen. Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking tussen het SCP, CBS en TNO.

In hoofdstuk 4 van deze rapportage schenkt het CBS aandacht aan de ontwikkelingen in de Wajong gedurende de periode 2001-2006. Bij dit hoofdstuk horen een aantal tabellen (in het rapport bijlage B genoemd) die als excel file beschikbaar zijn. Het gaat om de volgende tabellen.

Tabel 4.1 Personen met recht op een Wajong-uitkering naar geslacht en leeftijd, 2001-2006.xls

Tabel 4.2 Personen met recht op een Wajong-uitkering naar geslacht en herkomstgroepering, 2001-2006.xls

Tabel 4.3 Personen met recht op een Wajong-uitkering naar geslacht en plaats in huishouden, 2001-2006.xls

Tabel 4.4 Personen met recht op een Wajong-uitkering naar geslacht, landsdelen en grote gemeenten, 2001-2006.xls

Tabel 4.5 Personen met recht op een Wajong-uitkering naar geslacht en provincie, 2001-2006.xls

Tabel 4.6 Personen met een Wajong-uitkering naar geslacht en inkomensbron, 2001-2006.xls

Tabel 4.7 Personen met een toegekende Wajong-uitkering naar inkomensbron voorafgaand aan toekenning, 2001-2006.xls

Tabel 4.8 Personen met recht op een Wajong-uitkering afkomstig uit de bijstand, 2001-2006.xls