Kinderopvang, 2007

Het aantal kinderen naar soort opvang, 2006**


  Totaal kinderen W.o. met toeslag kinderopvang Kosten kinderopvang

  x 1 000 miljard euro
       
Totaal 490 410 1,8
       
Gastouderopvang 70 55  
Buitenschoolse opvang 165 130  
Kinderdagverblijf 255 225  

Bron: CBS: EU-SILC en WKO 2006
** nader voorlopig

Het aantal kinderen naar soort opvang, 2007**


  Totaal kinderen W.o. met toeslag kinderopvang Kosten kinderopvang

  x 1 000 miljard euro
       
Totaal 625 585 2,4
       
Gastouderopvang 140* 130*  
Buitenschoolse opvang 215 190  
Kinderdagverblijf 295 290  

Bron: CBS: EU-SILC en WKO 2007
* circa 25 duizend kinderen gingen ook naar een kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang
** voorlopig

Het aantal ontvangers kinderopvangtoeslag, 2006**-2007**


  2006 2007

  x 1 000
     
Totaal 271 388
waarvan voor:    
     
1 opvangvorm:    
Kinderdagverblijf 141 173
Buitenschoolse opvang 54 79
Gastouderopvang 26 61
     
2 opvangvormen:    
Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang 44 56
Kinderdagverblijf en gastouderopvang 4 12
Buitenschoolse- en gastouderopvang 1 4
     
3 opvangvormen 1 3

Bron: CBS: WKO 2006-2007
**voorlopig