Auteur: Rianne Kloosterman, Math Akkermans
Pesten

2. Slachtoffers

Bijna 240 duizend 15-plussers slachtoffer van pesten

Twee procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zei in 2021 dat zij in de afgelopen twaalf maanden weleens zijn gepest. Dat zijn naar schatting bijna 240 duizend personen. Bijna 30 procent van hen gaf aan op het moment van enquêteren nog steeds te worden gepest. Bijna een kwart van alle Nederlanders van 15 jaar en ouder gaf aan ooit (dus ook langer geleden dan een jaar) met pestgedrag te maken te hebben gehad (bijna 3,5 miljoen personen).
Vrouwen komen vrijwel even vaak met pesten in aanraking als mannen. Jongeren zijn vaker slachtoffer dan ouderen. Zo gaf 4 procent van de 15- tot 18-jarigen in 2021 (ongeveer 28 duizend personen) aan dat zij in de afgelopen twaalf maanden zijn gepest, tegen 1 procent van de 65-plussers. Homo- en biseksuelen zijn vaker slachtoffer van pesten dan heteroseksuelen. Homo’s (5 procent) krijgen twee keer zo vaak met pesten te maken als lesbiennes (2,6 procent). Verschillen in het percentage slachtoffers van pesten naar regio zijn beperkt (zie maatwerktabel).

2.1 Slachtoffers van pesten, 2021
   2021 (%)
Totaal1,6
GeslachtMannen1,5
GeslachtVrouwen1,7
Leeftijd15 tot 18 jaar3,8
Leeftijd18 tot 25 jaar2,0
Leeftijd25 tot 45 jaar1,7
Leeftijd45 tot 65 jaar1,6
Leeftijd65 jaar of ouder1,0
Seksuele oriëntatieHomo's5,0
Seksuele oriëntatieLesbiennes2,6
Seksuele oriëntatieBiseksuele mannen3,9
Seksuele oriëntatieBiseksuele vrouwen4,5
Seksuele oriëntatieHetero mannen1,3
Seksuele oriëntatieHetero vrouwen1,5

Grootste deel slachtoffer van traditionele pesterijen

Van de totale bevolking van 15 jaar en ouder kreeg bijna 1 procent in 2021 uitsluitend met traditioneel pestgedrag te maken (zie maatwerktabel). Bij 0,5 procent ging het uitsluitend om online pesterijen en 0,3 procent was het slachtoffer van beide pestvormen. Bij uitsluitend traditioneel pesten zijn de leeftijdsverschillen beperkt, maar bij online pesten (ook wanneer dit samengaat met traditioneel pesten) zijn jongeren tussen de 15 en 25 jaar duidelijk het vaakst slachtoffer.

Van de groep slachtoffers was 47 procent uitsluitend de dupe van traditioneel pesten, 31 procent kreeg uitsluitend te maken met pesterijen in de online wereld en 19 procent werd op beide manieren lastiggevallen. Jonge slachtoffers (15- tot 25-jarigen) krijgen vaker met online pesten te maken en oudere slachtoffers (45-plussers en vooral 65-plussers) vaker met traditioneel pesten. In de tussenliggende leeftijdsgroep van 25- tot 45-jarigen is het percentage slachtoffers van beide pestvormen min of meer in evenwicht.

2.2 Traditioneel of online pesten, 2021
 Uitsluitend traditioneel pesten (% slachtoffers )Uitsluitend online pesten (% slachtoffers )Zowel traditioneel als online pesten (% slachtoffers )Geen antwoord (% slachtoffers )
Totaal47,331,118,63,0
15 tot 25 jaar25,938,331,64,2
25 tot 45 jaar40,537,419,72,5
45 tot 65 jaar59,725,312,72,4
65 jaar of ouder70,917,77,73,7