Pesten

staafdiagram
Deze tabel bevat cijfers over het slachtofferschap van pesten, of het gaat om traditioneel en/of online pesten, wie de pesters zijn, wat de gevolgen van het pesten zijn voor het slachtoffer, of er melding dan wel aangifte van het pesten is gedaan en hoe de slachtoffers het pesten hebben ervaren. De cijfers zijn uitgeplitst naar geslacht en leeftijd. Bij het slachtofferschap is ook uitgesplitst naar seksuele geaardheid.
Tabel bevat data uit de Veiligheidsmonitor 2021 over het thema pesten. De Veiligheidsmonitor is uitgevoerd in opdracht van het CBS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.