Auteur: Rianne Kloosterman, Math Akkermans
Pesten

3. Daders

Bijna 7 op de 10 slachtoffers kennen de pesters

Van de slachtoffers wist 69 procent van begin af aan van wie de pesterijen afkomstig waren (zie maatwerktabel). Twee procent wist dit in eerste instantie niet, maar later wel. Ruim een vijfde weet nog steeds niet door wie ze gepest zijn. Vooral bij online pesten is/zijn de dader(s) nogal eens onbekend: 43 procent van de personen die uitsluitend online worden gepest weet niet door wie. Bij traditioneel pesten (al dan niet in combinatie met online pesten) is dit 12 á 13 procent. Van de slachtoffers van uitsluitend online pesten kent ruim 30 procent de dader(s) ook in het ‘echte’ leven, dus buiten internet.
Vrouwelijke slachtoffers en oudere slachtoffers weten vaker wie de pester(s) zijn dan mannelijke en jongere slachtoffers. Bij het verschil naar leeftijd speelt mee dat jongeren vaker te maken hebben met online pesterijen.

Bijna 6 op de 10 slachtoffer van meerdere daders

Van de slachtoffers werd 59 procent door meerdere daders gepest (zie maatwerktabel). Bij ongeveer een derde (34 procent) ging het om één dader. Voor 7 procent is het aantal daders onbekend. Vooral slachtoffers die met zowel online als traditioneel pesten te maken krijgen, zijn de dupe van meerdere daders (78 procent). Verder hebben jongere slachtoffers vaker te maken met meerdere daders dan oudere slachtoffers.

Pesterijen ouderen vooral door buurtgenoten

Ruim de helft van de slachtoffers van 65 jaar of ouder (56 procent) gaf aan dat zij gepest worden door buurtgenoten. Slachtoffers tussen de 15 en 25 jaar kregen relatief vaak met pesterijen van medestudenten of –scholieren te maken (37 procent) en met pesterijen van vrienden (12 procent). Pesterijen van collega’s en leidinggevenden spelen vanzelfsprekend meer bij 25- tot 65-jarigen.

3.1 Daders van pesten, 20211)
 Totaal (% slachtoffers)15 tot 25 jaar (% slachtoffers)25 tot 45 jaar (% slachtoffers)45 tot 65 jaar (% slachtoffers)65 jaar of ouder (% slachtoffers)
Partner0,50,30,90,50,0
Ex-partner4,73,66,05,32,3
Familielid3,51,73,14,55,1
Buurtgenoot23,45,521,224,955,9
Vriend(in)6,312,25,93,92,8
Collega9,43,211,714,62,3
Leidinggevende4,41,64,17,62,2
Medestudent of -scholier11,437,36,61,60,4
Docent of andere leraar1,22,31,30,80,0
Bekende van sport of hobby2,83,43,22,32,3
Zorgverlener1,21,11,21,21,0
Andere bekende13,311,712,116,311,6
1) Er waren bij deze vraag meerdere antwoorden mogelijk. Indien meerdere antwoorden op een dader van toepassing zijn, is gevraagd om het antwoord te kiezen dat het beste past.

Slachtoffers die zowel online als in het echte leven gepest worden zeiden naar verhouding vaak dat  een ex-partner, een medestudent of –scholier, of een vriend de dader was (zie maatwerktabel). Slachtoffers van uitsluitend traditioneel pesten noemden relatief vaak een buurtgenoot of collega als dader.