Auteur: Rianne Kloosterman, Math Akkermans
Pesten

Referenties

Broek, A. van den en C. Ramakers (2021). Factsheet pesten op school – voortgezet onderwijs. ResearchNed, Nijmegen.

Broek, A. van den, C. Ramakers, J. Cuppen en D. Brukx (2022). Veilig op school. Researchned, Nijmegen.

CBS StatLine (2022a). Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; Geslacht en leeftijd. CBS en TNO.

CBS StatLine (2022b). Psycho-sociale arbeidsbelasting werknemers; beroep. CBS en TNO.

CBS StatLine (2022c). Werkzame beroepsbevolking; beroep.

Deboutte, G. (2017). Pesten en cyberpesten in het onderwijs. Praktijk en beleid voor een veilige leeromgeving. Pelckmans, Kalmthout.

Mulder, J., B. Cuelenaere, M. Elshout, K. Farzan en R. Zandvliet (2020). Grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse sport. Prevalentieonderzoek gebaseerd op jeugdervaringen. CentERdata, Tilburg.

NJi (2022a). Gevolgen voor gepeste, pester en omstanders. Nederlanders Jeugdinstituut, Utrecht. 

NJi (2022b). Cijfers over pesten: slachtoffers. Nederlanders Jeugdinstituut, Utrecht.

NJi (2022b). Jongeren en online pesten. Nederlanders Jeugdinstituut, Utrecht. 

Pabian, S., F. DeHue, T. Völlink en H. Vandebosch (2021). Exploring the perceived negative and positive long-term impact of adolescent bullying victimization: A cross-national investigation. In: Aggressive behavior, 48, 2, p. 205-218.

Pleijers, A. (2020). Psychisch belastend werk naar beroep. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.

Stichting Stop Pesten Nu (2022). Pesten op het werk heeft ernstige gevolgen. Stichting Stop Pesten Nu, Deventer.

Stevens, G., S. van Dorsselaer, M. Boer, S. de Roos, E. Duinhof, T. ter Bogt, R. van der Eijnden, L. Kuyper, D. Visser, W. Vollebergh en M. de Looze (2018). HBSC 2017 - Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Universiteit Utrecht, Utrecht.

TNO Benchmarktool (2022). TNO, Leiden

Toly, R. van, D. Bijman en K. Kans (2018). Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018. Deel 1: Studenten. Expertisecentrum Beroepsonderwijs, ’s-Hertogenbosch.

Trompetter, H., R. Scholte en G. Westerhof (2010). Resident-to-resident relational agression and subjective well-being in assisted living facilities. In: Aging & Mental health, 15, 1, p. 59-67.

Veenstra, R., S. Lindenberg, A.J. Oldehinkel, A.F. de Winter, F.C. Verhulst en J. Ormel (2005). Over daders, slachtoffers, dader/slachtoffers en niet-betrokken leerlingen. In: Kind en Adolescent, 26, p. 305-317.