De goederenstromen tussen Nederland en Rusland, respectievelijk Oekraïne

Referenties

CBS (2021a, 4 mei). Internationale goederenstromen in 2019, Bijlage 1 Landen per wereldregio.

CBS (2021b, 4 mei). Internationale goederenstromen in 2019, Bijlage 2 Goederengroepen.

CBS (2021, 10 december). Veel doorvoer van goederen, opbrengsten relatief laag. CBS-nieuwsbericht.

CBS (2022, 9 maart). Import uit Oekraïne in 2021 voor het eerst boven 2 miljard euro. CBS-nieuwsbericht.

CBS (2022, 25 mei). Export naar Oekraïne en Rusland sterk afgenomen. CBS-nieuwsbericht.

CBS StatLine (2021). Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze.

CBS StatLine (2022). Verdiensten en arbeidsvolume; uitvoerstromen, landen