Vertrouwen van migranten in medemens en instituties

Literatuur

Engbersen, G. en P. Scholten (red.) (2018). De wereld in een stad: Migratiediversiteit en stedelijk beleid in Europa, Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

CBS, StatLine (2020a). Vertrouwen in mensen, recht en politiek; Europese vergelijking.

CBS, StatLine (2020b). Sociale contacten en maatschappelijke participatie

CBS, StatLine (2020c). Daklozen; persoonskenmerken

CBS, StatLine (2020d). Vertrouwen in mensen en in organisaties; persoonskenmerken.

CBS, StatLine (2020e). Dashboard Welvaart in coronatijd, 11–12–2020. 

Coumans, M., en H. Schmeets (2019). Sociaal contact: kwantiteit en kwaliteit. Statistische Trends, 2019, 1–19.

Coumans, M., K. Arts en H. Schmeets (2019). Vervolgonderzoek daklozenstatistiek 2009-2018. Een verdiepende studie naar de achtergrond van en de ontwikkelingen in de populatie daklozen tussen 2009–2018. Centraal bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen. 

Delhey, J. en K. Newton (2003). Who trusts? The origins of social trust in seven societies. European societies 5(2), 93–137.

Delhey, J., K. Newton en C. Welzel (2011). How general is trust in ‘most people’? Solving the radius of trust problem. American Sociological Review, 76(5), 786–807.

Jennissen, R., G. Engbersen, M. Bokhorst en M. Bovens (2018). De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland, Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Mooij, M. de, D. Dieleman en S. de Regt (red.) (2020). Jaarrapport Integratie 2020, Den Haag/Heerlen/Bonaire: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Nicolaas, H. en D. van Roon (2020). Bevolking. In: Mooij, M. de, D. Dieleman en S. de Regt (red.) Jaarrapport Integratie 2020, Den Haag/Heerlen/Bonaire: Centraal Bureau voor de Statistiek, p. 16–38.

Nicolaas, H. en A. Sprangers (2012). Migranten, vreemdelingen en vluchtelingen: begrippen op het terrein van asiel en buitenlandse migratie.

OECD. (2017). OECD Guidelines on Measuring Trust. OECD Publishing, Paris.

Reeskens, T., en M. Hooghe (2007). The cross-cultural measurement equivalence of generalized trust in the ESS. Social Indicators Research, 85, 515–532.

Rijksoverheid. (2017). Vertrouwen in de toekomst: regeerakkoord 2017–2021. Ministerie van Algemene Zaken, Den Haag.

Schmeets, H. (2013). Sociale Samenhang brokkelt niet af. Economisch-Statistische Berichten, 98(4657), 212–215.

Schmeets, H. (2015). In: Schmeets, H. (red.) Sociale samenhang: wat ons bindt en verdeelt. Ontwikkelingen in sociaal en institutioneel vertrouwen (pp 87–100). Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen.

Schmeets, H. (2017). Vertrouwen in elkaar en in de samenleving. WRR working paper, 26. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag.

Schmeets, H. (2018). Vertrouwen op de kaart. Statistische Trends, mei 2018, 1–21.

Schmeets, H. en J. Exel (2020). Vertrouwen, maatschappelijk onbehagen en pessimisme. Statistische Trends, juli 2020.

Schmeets, H. en S. te Riele (2014). Declining Social Cohesion in The Netherlands? Social Indicators Research, 115(2), 791–812.

Uslaner, E. (2002). The moral foundations of trust. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Vertovec, S. (2007). ‘Super-diversity and its implications’, Ethnic and Racial Studies, 30, 6: 1024–1054.