Het onderwijssucces van groep-8-leerlingen van 2015/’16 in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs

Referenties

Borghans, L. (2016). 10 redenen waarom zowel het schooladvies als de eindtoets belangrijk zijn voor de plaatsing van een leerlingen. BLOG in: Economisch Statistische Berichten (ESB), 31 mei 2016. . Geraadpleegd op 23 maart 2021.

Borghans, L., R. Diris en T. Schils (2018). Sociale ongelijkheid in het onderwijs is hardnekkig. In: Economisch Statistische Berichten (ESB), Jaargang 103 (4 768), 20 december 2018.

Driessen, G., & J. Cuppen (2012). De doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid: ontwikkelingen in prestaties en het advies voortgezet onderwijs. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Hartgers, M., T. Traag en L. Wielenga (2021). De schooladviezen in groep 8: verschillen tussen groepen leerlingen, Centraal Bureau voor de Statistiek, april 2021.

Haelermans, C., M. Jacobs, R. van der Velden & L. van Vugt (2020). Wat zijn de mogelijke lange-termijn effecten van het wegvallen van de Eindtoets dit jaar? Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. ROA External Reports.

Inspectie van het Onderwijs (2018). Kansen(on)gelijkheid bij de overgangen PO-VO. Bevindingen en bevorderende en belemmerende factoren. Mei 2018.

Leest, A. van. L. Hornstra, J. van Tartwijk, J. van de Pol (2020). Eindtoets en gelijke kansen. Een vergelijking voor en na. In: Didactief, 25-06-2020.

Lek, K.M. (2020). Teacher knows best? On the (dis)advantages of teacher judgments and test results, and how to optimally combine them. Proefschrift Universiteit Utrecht, 22 april 2020. Enschede, Ipskamp Drukkers. 

Lek, K. & R. van de Schoot (2019). Wie weet het beter, de docent of de centrale eindtoets? In: De Psycholoog. April 2019 (pp. 10–21).

Marreveld, M. (2019). Georganiseerd wantrouwen (3): Eindtoets – wie wil ‘m hebben. In: Didactief, gepubliceerd op 12-11-2019, gewijzigd op 12-01-2021. Geraadpleegd op 25 maart 2021.

OIS (2019). Het basisschooladvies en doorstroom in onderbouw vo. Gemeente Amsterdam, Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS), Amsterdam.

Oomens, M., F. Scholten en H. Luyten (2019). Evaluatie Wet Eindtoetsing PO, Eindrapportage. In opdracht van het ministerie van OCW, Universiteit Twente en Oberon, Utrecht 30 april 2019.

Rijksoverheid (22-02-2020). Eén vast aanmeldmoment voor de middelbare school. Geraadpleegd op 25 maart 2021.

StatLine (2020). Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken

Traag, T. (2016). Met dezelfde citoscore een andere schoolloopbaan. Geraadpleegd op 25 maart 2021.

Warrens, M., M. Dijks, E. Fleur en H. Korpershoek (2019). Schooladvies: de leerkracht weet het beter. In: Didactief, juni 2019.

Zumbuehl, M. en R. Dillingh (2021). Ongelijkheid van het jonge kind. CPB Notitie, december 2020, Den Haag, Centraal Planbureau.