De schooladviezen in groep 8: verschillen tussen groepen leerlingen

2. Data en methoden, onderzoekspopulatie

In dit onderzoek wordt gekeken naar de resultaten van advies en eindtoets in groep 8. Dat wordt gedaan in een reeks van jaren vanaf de invoering van het nieuwe systeem waarbij de eindtoets wordt afgenomen nadat de leerkracht een eerste schooladvies gaf (periode 2014/’15 tot en met 2019/’20). Alle gegevens uit dit onderzoek zijn te vinden op StatLine (Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken). De populaties bestaan uit leerlingen in groep 8 die een schooladvies hebben gekregen en op 1 oktober van het schooljaar stonden ingeschreven in het basisonderwijs. In 2014/’15 ging het hierbij om 186 duizend leerlingen. Daarna liep het aantal leerlingen terug tot 171 duizend leerlingen in 2018/’19. In het schooljaar 2019/’20 bedroeg het aantal achtstegroepers met een schooladvies 173 duizend. De adviezen voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en vmbo-b zijn samengenomen in één categorie. Voor het bepalen of een leerlingen een hoger advies behaalde op de eindtoets dan het eerste schooladvies zijn de categorieën wel apart beschouwd.