De relevantie van verblijfsduur van immigranten voor hun participatie in de samenleving

Tabellenbijlage

Tabellenbijlage regressiemodellen (download excelbestand)