De relevantie van verblijfsduur van immigranten voor hun participatie in de samenleving

Referenties

Aleksynska, M. (2011). Civic participation of immigrants in Europe: Assimilation, origin, and destination country effects, European Journal of Political Economy, 27(3), 566-585.

De Rooij, E.A. (2012). Patterns of Immigrant Political Participation: Explaining Differences in Types of Political Participation between Immigrants and the Majority Population in Western Europe, European Sociological Review, 28(4), 455–481.

Laurentsyeva, N. en A. Venturin (2017). The Social Integration of Immigrants and the Role of Policy – A Literature Review. Intereconomics 2017. ZBW – Leibniz Information Centre for Economics, 285-292. DOI: 10.1007/s10272-017-0691-6

Martinovic, B., F. van Tubergen en I. Maas (2009). Changes in immigrants’ social integration during the stay in the host country: The case of non-western immigrants in the Netherlands. Social Science Research 38, 870–882.

Mooij, M. de, D. Dieleman en S. de Regt (red.) (2020). Jaarrapport Integratie 2020, Den Haag/Heerlen/Bonaire: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Nicolaas, H. en A. Sprangers (2012). Migranten, vreemdelingen en vluchtelingen: begrippen op het terrein van asiel en buitenlandse migratie.

Peters, F.W.C. (2018). The citizenship premium: immigrant naturalisation and socio-economic integration in the Netherlands. Doctoral thesis. Maastricht: Maastricht University Press.

Rijksoverheid. (2017). Vertrouwen in de toekomst: regeerakkoord 2017-2021. Den Haag: Ministerie van Algemene Zaken.

Schmeets, H., J. Conceicao en C. Marcellino (2021). De rol van de verblijfsduur van immigranten voor hun vertrouwen in de samenleving. Statistische Trends, juli 2021.

V-Dem (2021). Democracy at Dusk? V-Dem Annual Report 2021. Gothenburg: University of Gothenburg.

Voicu, M. en I.-A. Rusu (2012). Immigrants’ membership in civic associations: Why are some immigrants more active than others? International Sociology 27(6), 788-806 DOI: 10.1177/0268580912452172

Voicu, B. en M. Şerban, M. (2012). Immigrant Involvement in Voluntary Associations in Europe, Journal of Ethnic and Migration Studies, 38 (10), 1569-1587. DOI: 10.1080/1369183X.2012.711046

Voicu, B. (2014). Participative Immigrants or Participative Cultures? The Importance of Cultural Heritage in Determining Involvement in Associations. Voluntas, 25, 612–635. DOI 10.1007/s11266-013-9355-8

White, S., N. Nevitte, A. Blais, E. Gidengil en P. Fournier (2008). The Political Resocialization of Immigrants Resistance or Lifelong Learning? Political Research Quarterly, 61(2) , 268-281.