Auteur: Moniek Coumans en Hans Schmeets
Sociale uitsluiting in Nederland: wie staat aan de kant?

Referenties

CBS StatLine (2020a). Vertrouwen in mensen, recht en politiek; Europese vergelijking.

 

CBS StatLine (2020b). Sociale contacten en maatschappelijke participatie.

 

CBS StatLine (2020c). Leefbaarheid en overlast in buurt; regio.

 

CBS StatLine (2020d). Vertrouwen in mensen en in organisaties; persoonskenmerken.

 

CBS StatLine (2020d). Daklozen; persoonskenmerken.

 

CBS (2019). Aantal daklozen sinds 2009 meer dan verdubbeld. CBS nieuwsbericht, 23 augustus 2019. 

 

Coumans, M. (2018). Sociaal in de marge. Statistische Trends, maart 2018.

 

Coumans, M., en H. Schmeets (2019). Sociaal contact: kwantiteit en kwaliteit. Statistische Trends, december 2019. 

 

Coumans, M., en H. Schmeets (2015). The Socially Excluded in the Netherlands: The Development of an Overall Index. Social Indicators Research, 122, 779–805.

 

Coumans, A. M. (2012). Sociale uitsluiting, beschrijvende analyses. Paper, 21 december 2012. 

 

Devicienti, F. en A. Poggi (2011). Poverty and social exclusion: Two sides of the same coin or dynamically interrelated processes? Applied economics, 43 (25), 3549-3571.

 

Edwards, J. R., en R. P. Bagozzi (2000). On the Nature and Direction of Relationships Between Constructs and Measures. Psychological Methods, 5 (2), 155-174.

 

Hoff, S., en J.C. Vrooman (2011). Dimensies van sociale uitsluiting. Naar een verbeterd meetinstrument. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

 

Jarvis, C., S. Mackenzie en P. Podsakoff (2003). A critical review of construct indicators and measurement model misspecification in marketing and consumer research. Journal of Consumer Research, (30)2, 199-218.

 

Jehoel-Gijsbers, G., W. Smits, J. Boelhouwer en H. Bierings (2008). Sociale uitsluiting: ontwikkeling van een meetinstrument. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

 

Kloosterman, R., en H. Schmeets (2020). 55-plussers over mantelzorg krijgen. Statistische Trends, september 2020. 

 

Room, G. (2000). Trajectories of social exclusion: the wider context for the first and third world, In: Gordon, D., en P. Townsend (red.) Breadline Europe: The Measurement of Poverty. Bristol: Policy Press.

 

Rijksoverheid. (2017). Vertrouwen in de toekomst: regeerakkoord 2017-2021. Den Haag: Ministerie van Algemene Zaken.

 

Schmeets, H., en S. de Witt (2017). Gerapporteerde spanningen in de samenleving en eigen ervaringen daarmee. Bevolkingstrends, april 2017. 

 

Schmeets, H., en J. Arends (2020). Vrijwilligerswerk en welzijn. Statistische Trends, februari 2020.

 

SCP (2016). Solidariteit en duurzaamheid: opgaven voor 2050. Persbericht, 21 december 2016. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag.

 

Sen, A. (2000). Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny. Social Development Papers No.1, Asian Development Bank.

 

UNECEE (2019). Guidelines on producing leading, composite and sentiment indicators. Genève: United Nations.