Sociale uitsluiting in Nederland: wie staat aan de kant?

Tabellenbijlage

B.1 Items in dimensie participatie, personen van 16 jaar of ouder (%)
20102018
Contact met familie buiten het huishouden1)≥1 x pw84,380,0
Contact met familie buiten het huishouden1)2 x pm7,614,6
Contact met familie buiten het huishouden1)1 x pm4,5
Contact met familie buiten het huishouden1)<1 x pm1,93,1
Contact met familie buiten het huishouden1)Zelden/nooit1,72,3
Contact met vrienden of kennissen1) ≥1 x pw81,473,9
Contact met vrienden of kennissen1) 2 x pm9,718,6
Contact met vrienden of kennissen1) 1 x pm5,6
Contact met vrienden of kennissen1) <1 x pm1,74,1
Contact met vrienden of kennissen1) Zelden/nooit1,53,4
Kan terecht bij vrienden bij persoonlijke problemen2) Overig94,886,5
Kan terecht bij vrienden bij persoonlijke problemen2) Nooit5,213,5
Kan terecht bij vrienden bij financiële problemen Overig83,679,1
Kan terecht bij vrienden bij financiële problemen Nooit16,420,9
Vrijwilligerswerk afgelopen jaarJa41,041,0
Vrijwilligerswerk afgelopen jaarNee59,059,0
Lid van vereniging of organisatie afgelopen jaarJa56,960,2
Lid van vereniging of organisatie afgelopen jaarNee43,139,8
Gestemd bij laatste verkiezingenJa/n.v.t.86,882,5
Gestemd bij laatste verkiezingenNee13,217,5
Bezoek bioscoop e.d. afgelopen jaar3)>12 x9,3
Bezoek bioscoop e.d. afgelopen jaar3)7 t/m 12 x12,9
Bezoek bioscoop e.d. afgelopen jaar3)4 t/m 6 x21,7
Bezoek bioscoop e.d. afgelopen jaar3)1 t/m 3 x35,6
Bezoek bioscoop e.d. afgelopen jaar3)Nooit20,5
Bezoek culturele bezienswaardigheden afgelopen jaar>12 x4,3
Bezoek culturele bezienswaardigheden afgelopen jaar7 t/m 12 x6,5
Bezoek culturele bezienswaardigheden afgelopen jaar4 t/m 6 x13,0
Bezoek culturele bezienswaardigheden afgelopen jaar1 t/m 3 x29,4
Bezoek culturele bezienswaardigheden afgelopen jaarNooit46,8
Bezoek bioscoop afgelopen jaar>12 x2,7
Bezoek bioscoop afgelopen jaar7 t/m 12 x5,1
Bezoek bioscoop afgelopen jaar4 t/m 6 x11,2
Bezoek bioscoop afgelopen jaar1 t/m 3 x28,1
Bezoek bioscoop afgelopen jaarNooit52,9
Bezoek concert of voorstelling afgelopen jaar>12 x2,6
Bezoek concert of voorstelling afgelopen jaar7 t/m 12 x4,7
Bezoek concert of voorstelling afgelopen jaar4 t/m 6 x11,7
Bezoek concert of voorstelling afgelopen jaar1 t/m 3 x32,6
Bezoek concert of voorstelling afgelopen jaarNooit48,4

1) De antwoordcategorie '1 keer per maand' is in 2018 niet apart meegenomen in de vragenlijst. 

2) De items over de hulpbronnen zijn in 2018 iets anders geformuleerd. De term 'problemen' werd vervangen door 'zaken'. Verder waren er in 2018 slechts 2 antwoordmogelijkheden (ja/nee) en in 2010 3 (ja, altijd/soms wel, soms niet/nee, nooit).

3) Het betreft het bezoek aan een bioscoop, concert, optreden of museum. In 2018 zijn de afzonderlijke vragen over culturele participatie samengevoegd tot één vraag.

B.2 Items in dimensie grondrechten en kerninstituten, personen van 16 jaar of ouder (%)
20102018
Tevredenheid hulp gemeente bij vinden baan e.d.1)Overig98,6
Tevredenheid hulp gemeente bij vinden baan e.d.1)(Zeer) ontevreden1,4
Tevredenheid hulp UWV bij vinden baanOverig98,6
Tevredenheid hulp UWV bij vinden baan(Zeer) ontevreden1,4
Tevredenheid hulp UWV bij aanvraag uitkeringOverig98,9
Tevredenheid hulp UWV bij aanvraag uitkering(Zeer) ontevreden1,1
Tevredenheid hulp SVBOverig100,0
Tevredenheid hulp SVB(Zeer) ontevreden0,0
Tevredenheid maatschappelijk werkOverig99,4
Tevredenheid maatschappelijk werk(Zeer) ontevreden0,6
Tevredenheid gem. vreemdelingendienst/COA bij inburgeringOverig100,0
Tevredenheid gem. vreemdelingendienst/COA bij inburgering(Zeer) ontevreden0,0
Geen hulp tandarts, terwijl dat nodig isOverig97,799,3
Geen hulp tandarts, terwijl dat nodig isHulp nodig, niet gekregen2,30,7
Geen hulp specialist of arts, terwijl dat nodig isOverig98,998,9
Geen hulp specialist of arts, terwijl dat nodig isHulp nodig, niet gekregen1,11,1
Niet kunnen verhuizen i.v.m. overlast, terwijl men dat wel wilOverig98,198,7
Niet kunnen verhuizen i.v.m. overlast, terwijl men dat wel wilWil verhuizen, kan niet1,91,3
Lekkend dakNee96,096
Lekkend dak Ja4,04
Vochtige murenNee91,788,3
Vochtige muren Ja8,311,7
Rottende kozijnenNee94,293,9
Rottende kozijnen Ja5,86,1
Te donkerNee96,096,6
Te donker Ja4,03,4
GeluidsoverlastNee75,971,4
Geluidsoverlast Ja24,128,6
Vervuiling (rook, stof, stank e.d.)Nee85,981,8
Vervuiling (rook, stof, stank e.d.) Ja14,118,2
VandalismeNee83,679,5
VandalismeJa16,420,5
1) Het betreft hulp van de gemeente bij het vinden van een baan, aanvraag van een uitkering, maatschappelijke hulp of jeugdhulp. Door een herstructurering in de  gezondheidszorg in 2015 zijn bepaalde taken (en de financiering daarvan) gedecentraliseerd naar de gemeenten. Daarom is deze vraag in 2018 anders geformuleerd dan in 2010, toen de tevredenheid per voorziening apart werd uitgevraagd.

B.3 Items in dimensie materiële deprivatie van het huishouden, personen van 16 jaar of ouder (%)
20102018
Rondkomen van netto inkomenZeer gemakkelijk15,413,7
Rondkomen van netto inkomenGemakkelijk46,736,6
Rondkomen van netto inkomenEerder gemakkelijk14,323,1
Rondkomen van netto inkomenEerder moeilijk11,715,7
Rondkomen van netto inkomenMoeilijk8,47,9
Rondkomen van netto inkomenZeer moeilijk3,53,0
Zwaarte woonlastenHelemaal geen last45,550,8
Zwaarte woonlastenEnigzins een last43,439,7
Zwaarte woonlastenEen zware last11,19,5
Betalingsachterstand hypotheek e.d.1)Geen achterstanden94,195,6
Betalingsachterstand hypotheek e.d.1)Achterstand5,94,4
Afbetalingen van artikelen op afbetaling of leningenGeen afbetalingen87,279,7
Afbetalingen van artikelen op afbetaling of leningenHelemaal geen last5,08,7
Afbetalingen van artikelen op afbetaling of leningenEnigzins een last5,49,0
Afbetalingen van artikelen op afbetaling of leningenEen zware last2,32,6
Voldoende geld om jaarlijks een week op vakantie gaanJa84,284,1
Voldoende geld om jaarlijks een week op vakantie gaanNee15,815,9
Voldoende geld voor om de dag warme maaltijd met vlees/vis Ja97,497,5
Voldoende geld voor om de dag warme maaltijd met vlees/vis Nee2,62,5
Voldoende geld om versleten meubels te vervangen Ja80,679,4
Voldoende geld om versleten meubels te vervangen Nee19,420,6
Voldoende geld om regelmatig nieuwe kleren te kopenJa88,586,1
Voldoende geld om regelmatig nieuwe kleren te kopenNee11,513,9
Voldoende geld voor ≥1 x pm te eten vragen familie/kennissenJa93,288,7
Voldoende geld voor ≥1 x pm te eten vragen familie/kennissenNee6,811,3
Voldoende geld voor onverwachte noodzakelijke uitgaven2)Ja78,275,4
Voldoende geld voor onverwachte noodzakelijke uitgaven2)Nee21,824,6
Voldoende geld voor het verwarmen van het huisJa97,797,3
Voldoende geld voor het verwarmen van het huisNee2,32,7
Kleurentelevisie in huishoudenJa98,196,2
Kleurentelevisie in huishoudenNee1,93,8
Personal computer in huishoudenJa91,496,3
Personal computer in huishoudenNee8,63,7
Wasmachine in huishoudenJa98,397,7
Wasmachine in huishoudenNee1,72,3
Auto in huishoudenJa84,083,6
Auto in huishoudenNee16,016,4

1) Het betreft achterstanden in de betaling van de hypotheek, huur, artikelen op afbetaling of lening. Gezien het geringe percentage respondenten dat ermee te maken heeft, zijn de oorspronkelijk vier items over betalingsachterstanden bij elkaar als één dichotoom item meegenomen.

2) In 2010 ging het om noodzakelijke uitgaven van 850 euro en in 2018 om 1100 euro.

B.4 Items in dimensie normatieve integratie, personen van 16 jaar of ouder (gemiddelde score)1)
20102018
Zonder kaartje meerijden in het openbaar vervoer acceptabel 1,902,34
Afval weggooien in het openbaar acceptabel1,401,61
Geleverde diensten zwart betalen om belasting te vermijden acceptabel3,193,30
Roken in openbare gebouwen acceptabel2)2,64
Zonder bericht wegrijden nadat je een andere geparkeerde auto hebt beschadigd acceptabel1,231,39

1) Deze items werden in 2010 uitgevraagd op een schaal van 1 tot en met 10, in 2018 was dat 0 tot en met 10. Voor de vergelijking is de schaal van 2018 getransformeerd naar de indeling van 2010.

2) Het item over roken in openbare gebouwen is in 2018 niet gevraagd omdat in de tussentijd de wet- en regelgeving is aangepast en strenger wordt gehandhaafd.

B.5 Sociale uitsluiting van personen van 16 jaar en ouder naar achtergrondkenmerken, 2018 (%)
Voor correctieNa correctie1)
TotaalTotaal4,0
GeslachtMannen4,84,9
GeslachtVrouwen3,23,1
Leeftijd16 tot 25 jaar4,93,9
Leeftijd25 tot 35 jaar4,84,6
Leeftijd35 tot 45 jaar3,53,8
Leeftijd45 tot 55 jaar5,96,8
Leeftijd55 tot 65 jaar2,93,6
Leeftijd65 tot 75 jaar2,21,5
Leeftijd75 jaar of ouder2,91,5
Burgerlijke staatGehuwd 3,33,6
Burgerlijke staatVoor de wet gescheiden5,94,8
Burgerlijke staatWeduwe/weduwnaar1,31,4
Burgerlijke staatNooit gehuwd geweest5,04,3
HerkomstNederlandse achtergrond3,73,9
HerkomstWesterse migratieachtergrond4,02,9
HerkomstNiet-westerse migratieachtergrond6,05,1
OnderwijsniveauLaag4,23,4
OnderwijsniveauMiddelbaar5,35,2
OnderwijsniveauHoog2,23,0
Inkomen 1e kwintiel (laagste)8,77,7
Inkomen 2e kwintiel7,97,9
Inkomen 3e kwintiel3,33,2
Inkomen 4e kwintiel1,91,4
Inkomen 5e kwintiel (hoogste)1,00,9
1) Er is gecorrigeerd voor alle andere achtergrondvariabelen in deze tabel.