Opleiding en werk: twee generaties vrouwen vergeleken

Referenties

Alejandro Perez, S., M. van den Brakel (CBS) en W. Portegijs (2018). Welke gevolgen heeft ouderschap voor werk en economische zelfstandigheid? In: Portegijs, W. en M. van den Brakel (red.). Emancipatiemonitor 2018. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/Centraal Bureau voor de statistiek.

CBS (2005, 5 januari).Economische zelfstandigheid.

CBS (2012). Jaarboek onderwijs in cijfers 2012. Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.

CBS StatLine (2017). Economische zelfstandigheid; personen 15 tot 65 jaar, 2000–2014.

Gaalen, R. van, en F. Van Poppel (2018). De opmars van de oudere vader en moeder. Demos (34), November/December 2018.

Gaalen, R. van, J. de Vries, K. Arts en C. Harmsen (2013). Perspectief op veranderde levenslopen: leven, leren en werken naar geboortegeneratie. Sociaaleconomische Trends 2012, oktober 2013.

Kloosterman, R. en L. Moonen (2016). Opvattingen van jongeren over de taakverdeling tussen man en vrouw. Sociaaleconomische Trends 2016, 03.

Portegijs, W., S. Alejandro Perez en M. van den Brakel (CBS) en W. Portegijs (2018). Wie zorgt voor de kinderen? In: Portegijs, W. en M. van den Brakel (red.). Emancipatie monitor2018. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/Centraal Bureau voor de statistiek.

Portegijs, W. (2018). Ons geld. Vrouwen en mannen over het belang van inkomen en economische zelfstandigheid voor vrouwen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Put, A., K. Chkalova en R Van Gaalen (2019). Jonge moeders dragen steeds meer bij aan gezinsinkomen. Statistische Trends 2019/01.

Smits, W. en R. De Vries (2013). Veranderende beroepsloopbanen van mannen en vrouwen.Sociaaleconomische Trends 2012, oktober 2013.

Thor, J. van, B. Hermans en W. Portegijs (2018). Gaan vrouwen steeds meer werken? In:Portegijs, W. en M. van den Brakel (red.). Emancipatiemonitor 2018. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/Centraal Bureau voor de statistiek.

Thor, J. van, W. Portegijs en B. Hermans (2018). Willen vrouwen meer werken (en mannen minder?). In: Portegijs, W. en M. van den Brakel (red.). Emancipatiemonitor 2018. Den Haag:Sociaal en Cultureel Planbureau/Centraal Bureau voor de statistiek.

Thor, J. van, en D. Herbers (2018). Nemen verschillen tussen hoog- en laag opgeleidevrouwen af? In: Portegijs, W. en M. van den Brakel (red.). Emancipatiemonitor 2018. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/Centraal Bureau voor de statistiek.

Weel, B. ter (2012). Loongelijkheid in Nederland stijgt. CPB Policy Brief 2012/06. Den Haag:Centraal Planbureau.