Sociaal contact: kwantiteit en kwaliteit

Literatuur

CBS (2016, 29 december). Wie weinig contacten heeft voelt zich niet altijd alleen. CBS nieuwsbericht.

CBS (2018, 21 juni). Tevredener met sociale leven bij persoonlijk contact. CBS-nieuwsbericht.

Kloosterman, R. en K. van der Houwen (2014). Frequentie en kwaliteit van sociale contacten. Bevolkingstrends, februari 2014. CBS, Den Haag/Heerlen.

Knack S. en P. Keefer (1997). Does social capital have an economic pay-off? A cross country investigation. Quarterly Journal of Economics, 112(4), 1251–1288.

Kroll, C. (2011). Different Things Make Different People Happy: Examining Social Capital and Subjective Well-Being by Gender and Parental Status. Social Indicators Research, 104(1),157–177.

Mars, G. en H. Schmeets (2011). Meer sociale samenhang, meer geluk? Bevolkingstrends,59(3).

Matsushima, M, en Y. Matsunaga (2015). Social Capital and Subjective Well-Being in Japan. International Journal of Voluntary and Non profit Organizations 26(4), 1016–1045.

Portela, M., I. Neira, en M. del Mar Salinas-Jiménez (2013). Social Capital and Subjective Wellbeing in Europe: A New Approach on Social Capital. Social Indicators Research, 114,493–511.

Beuningen, J. van en H. Schmeets (2013). Developing a Social Capital Index for the Netherlands. Social Indicators Research, 113(3), 859–886.

StatLine

CBS StatLine (2019). Sociale contacten en maatschappelijke participatie.