Sociaal contact: kwantiteit en kwaliteit

Technische toelichting

Operationalisaties

Familiecontacten

Hoe vaak heeft u contact met één of meer familieleden of gezinsleden die niet bij u in huis wonen?
— Hoe vaak heeft u contact door elkaar persoonlijk te ontmoeten?
— Hoe vaak heeft u contact door te bellen via de vaste lijn, mobiel of via internet met bijvoorbeeld Skype of FaceTime?
— En hoe vaak via het sturen van korte berichtjes, zoals SMS, WhatsApp of chat?
— En via e-mailen of brieven sturen?
De antwoordcategorieën zijn als volgt: ‘dagelijks’, ‘minstens 1 x per week, maar niet dagelijks’, ‘minstens 1 x per maand, maar niet wekelijks’, ‘minder dan 1 x per maand’ en‘zelden of nooit’.

Vriendencontacten

— Hoe vaak heeft u contact met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen?
— Hoe vaak heeft u contact door elkaar persoonlijk te ontmoeten?
— Hoe vaak heeft u contact door te bellen via de vaste lijn, mobiel of via internet met bijvoorbeeld Skype of FaceTime?
— En hoe vaak via het sturen van korte berichtjes, zoals SMS, WhatsApp of chat?
— En via e-mailen of brieven sturen?
De antwoordcategorieën zijn als volgt: ‘dagelijks’, ‘minstens 1 x per week, maar niet dagelijks’, ‘minstens 1 x per maand, maar niet wekelijks’, ‘minder dan 1 x per maand’ en‘zelden of nooit’.

Burencontacten

— Hoe vaak heeft u contact met buren?
— Hoe vaak heeft u contact door elkaar persoonlijk te ontmoeten?
— Hoe vaak heeft u contact door te bellen via de vaste lijn, mobiel of via internet met bijvoorbeeld Skype of FaceTime?
— En hoe vaak via het sturen van korte berichtjes, zoals SMS, WhatsApp of chat?
— En via e-mailen of brieven sturen?
De antwoordcategorieën bij bovenstaande vragen zijn als volgt: ‘dagelijks’, ‘minstens 1 x per week, maar niet dagelijks’, ‘minstens 1 x per maand, maar niet wekelijks’, ‘minder dan 1 x per maand’ en ‘zelden of nooit’.

Vaker contact willen

— Zou u vaker contact willen hebben met één of meer familieleden of gezinsleden die niet bij u in huis wonen?
— En zou u vaker contact willen hebben met vrienden, vriendinnen of echte goede kennissen?
— En met de buren?
De antwoordcategorieën zijn: ‘ja’, ‘nee’.

Tevredenheid

De mate waarin mensen tevreden zijn met contacten met familie en vrienden en met het sociale leven is vastgesteld met de volgende vragen:
— Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u de contacten met uw familie over het algemeen als prettig ervaart. Een 1 staat hierbij voor zeer onprettig en een 10 voor zeer prettig?
— Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u de contacten met uw vrienden over het algemeen als prettig ervaart. Een 1 staat hierbij voor zeer onprettig en een 10 voor zeer prettig?
— Mate waarin u tevreden bent met uw sociale leven op een schaal van 1 tot en met 10?
De scores van 1 tot en met 4 worden geclassificeerd als ‘ontevreden’, 5 en 6 als ‘niet ontevreden, niet tevreden’ en 7 tot en met 10 als ‘tevreden’. Deze afkappunten zijn in eerder onderzoek naar subjectief welzijn vastgesteld (Van Beuningen, Van der Houwen en Moonen, 2014).

De vragen naar de waardering van het contact met familie en vrienden zijn alleen gevraagd aan degenen die minstens één maal per maand contact met hen hebben.