Statistisch Bulletin 2022-05

1. Arbeid en sociale zekerheid

Dit thema bevat informatie over  werkloosheid (I) en tabellen over cao-lonen (II), ontwikkeling van de cao-lonen én contractuele loonkosten (III).

Werkloosheid (I)

De tabel Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Meer informatie over werkloosheid is te vinden in In maart meer werkenden en minder werklozen

Cao-lonen (II)

De tabellen over de cao-lonen bevatten indexcijfers per maand en per uur inclusief bijzondere beloningen, indexcijfers van de contractuele loonkosten per uur van werknemers in Nederland. Daarnaast bevatten de tabellen gegevens over de ontwikkeling van de verschillende indices, deze zijn bepaald uit de gepubliceerde indexcijfers. De tabellen zijn ook uitgesplitst naar sectoren en naar bedrijfstakken.

Cao-sectoren

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingenOverheid
2021*apr119,8120,0119,3119,9
2021*mei119,9120,1119,4119,9
2021*jun120,1120,2120,0119,9
2021*jul120,8120,8121,1120,3
2021*aug120,9120,9121,1120,6
2021*sep120,9121,0121,1120,6
2021*okt121,0121,1121,1120,6
2021*nov121,0121,1121,1120,6
2021*dec121,1121,2121,2120,4
2022*jan122,2122,5122,5120,7
2022*feb122,4122,7122,5120,8
2022*mrt122,7122,9123,5120,8
2022*apr123,1123,2123,5122,4
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingenOverheid
2021*apr119,8119,9119,9119,8
2021*mei119,9119,9119,9119,8
2021*jun120,1120,1120,5119,8
2021*jul120,8120,7121,6120,2
2021*aug120,9120,8121,6120,5
2021*sep120,9120,9121,6120,5
2021*okt121,0121,0121,7120,5
2021*nov121,0121,0121,7120,5
2021*dec121,1121,1121,8120,3
2022*jan122,3122,4123,1120,6
2022*feb122,4122,6123,1120,7
2022*mrt122,7122,8124,1120,7
2022*apr123,1123,1124,1122,2
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingenOverheid
2021*apr123,9123,6123,4125,8
2021*mei124,0123,6123,4125,8
2021*jun124,2123,8124,1125,8
2021*jul124,9124,4125,2126,3
2021*aug123,3122,4123,2126,6
2021*sep123,3122,5123,2126,6
2021*okt123,4122,6123,2126,6
2021*nov123,4122,6123,2126,6
2021*dec123,5122,7123,3126,4
2022*jan126,3125,9126,6126,6
2022*feb126,5126,1126,6126,6
2022*mrt126,8126,3127,7126,6
2022*apr127,2126,6127,7128,3
* Voorlopige cijfers
 

Bedrijfstakken

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2022*2022*2022*2022*
BedrijfstakSbi - codeaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmrtapr
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03118,1118,2118,2118,3118,3118,3118,3118,3118,3119,9119,9119,9120,0
Industrie 10-33124,3124,5124,5124,7124,8124,9124,9124,9124,9125,9127,0127,1127,2
Energievoorziening 35 120,7120,8120,8120,9120,9120,9120,9120,9120,9121,0121,0121,0122,2
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39127,1127,1127,1127,1127,1128,2128,2128,2128,2128,5128,5128,5131,5
Bouwnijverheid 41-43123,4123,4123,4123,4124,2124,2123,9123,9123,9127,2127,2127,3127,4
Handel 45-47118,3118,3118,4118,8118,8118,8119,1119,2119,5121,1121,2121,4121,4
Vervoer en opslag 49-53121,1121,1121,3122,8122,8122,8122,8122,8122,9125,4125,4125,4125,4
Horeca 55-56119,6119,6119,6119,7119,7119,7119,7119,7119,7119,9119,9119,9123,5
Informatie en communicatie 58-63117,5117,5117,5119,4119,4119,4119,8119,8119,8120,5120,5120,5120,5
Financiële dienstverlening 64-66115,2115,6115,6115,8115,8115,8116,0116,0116,1117,2117,5117,7117,7
Verhuur en handel van onroerend goed 68 116,3116,3116,3118,9118,9118,9118,9118,9118,9121,2121,2121,2121,2
Specialistische zakelijke diensten 69-75117,5117,5117,7118,3118,4118,4118,6118,8118,8119,9119,9120,4120,5
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82120,1120,1120,4121,2121,2121,3121,3121,3121,3122,7122,7122,7123,6
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 119,6119,6119,6120,4120,4120,4120,4120,4120,3120,5120,5120,5123,0
Onderwijs 85 120,0120,0120,1120,2120,2120,2120,2120,2119,9120,1120,4120,4.
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88120,7120,7121,5122,7123,1123,1123,0123,0123,1124,1124,1125,3125,3
Cultuur, sport en recreatie 90-93116,4116,4116,4116,7116,7116,7116,9116,9116,9118,6118,6118,6119,0
Overige dienstverlening 94-96121,5121,5121,7121,7121,7121,7122,5122,5122,5122,5122,5123,5.
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2022*2022*2022*2022*
BedrijfstakSbi - codeaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmrtapr
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03118,2118,2118,3118,3118,3118,3118,3118,3118,3119,9119,9119,9120,0
Industrie 10-33123,8124,0124,0124,2124,3124,4124,4124,4124,4125,4126,5126,6126,7
Energievoorziening 35 118,4118,6118,6118,6118,6118,6118,6118,6118,6118,8118,8118,8119,9
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39126,2126,2126,2126,2126,2127,3127,3127,3127,3127,6127,6127,6130,6
Bouwnijverheid 41-43122,7122,7122,7122,7123,6123,6123,3123,3123,3126,6126,6126,7126,7
Handel 45-47118,1118,1118,2118,6118,6118,7118,9119,0119,3120,9120,9121,2121,2
Vervoer en opslag 49-53120,7120,7120,9122,5122,5122,5122,5122,5122,5125,1125,1125,1125,1
Horeca 55-56119,6119,6119,6119,7119,7119,7119,7119,7119,7119,9119,9119,9123,5
Informatie en communicatie 58-63118,0118,0118,0120,0120,0120,0120,4120,4120,4121,1121,1121,1121,1
Financiële dienstverlening 64-66115,8116,2116,2116,5116,5116,5116,6116,6116,7117,9118,2118,4118,4
Verhuur en handel van onroerend goed 68 117,3117,3117,3119,9119,9119,9119,9119,9119,9122,2122,2122,2122,2
Specialistische zakelijke diensten 69-75117,6117,6117,8118,3118,4118,5118,7118,9118,9120,0120,0120,4120,6
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82120,3120,3120,7121,4121,4121,5121,5121,5121,5122,9122,9122,9123,8
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 119,4119,4119,4120,2120,2120,2120,2120,2120,1120,3120,3120,3122,8
Onderwijs 85 120,0120,0120,1120,2120,2120,2120,2120,2119,9120,1120,4120,4.
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88121,4121,4122,2123,4123,8123,8123,7123,7123,8124,9124,9126,1126,1
Cultuur, sport en recreatie 90-93116,3116,3116,3116,7116,7116,7116,8116,8116,8118,5118,5118,5119,0
Overige dienstverlening 94-96121,5121,5121,7121,7121,7121,7122,5122,5122,5122,5122,5123,5.
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2022*2022*2022*2022*
BedrijfstakSbi - codeaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmrtapr
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03119,7119,7119,8119,8117,7117,7117,7117,7117,7120,4120,4120,4120,5
Industrie 10-33127,5127,7127,7128,0126,0126,0126,1126,1126,1129,0130,2130,3130,4
Energievoorziening 35 123,3123,4123,4123,4121,5121,5121,5121,5121,5123,4123,4123,4124,5
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39131,6131,6131,6131,6129,5130,6130,6130,6130,6132,9132,9132,9136,0
Bouwnijverheid 41-43125,8125,8125,8125,8124,5124,5124,2124,2124,2129,4129,4129,5129,6
Handel 45-47122,8122,9123,0123,4121,3121,3121,6121,7122,0125,2125,3125,5125,6
Vervoer en opslag 49-53125,3125,3125,5127,1125,1125,1125,1125,1125,2129,6129,6129,6129,6
Horeca 55-56123,5123,5123,5123,6121,4121,4121,4121,4121,4122,8122,8122,8126,5
Informatie en communicatie 58-63119,8119,8119,8121,7119,7119,7120,1120,1120,1122,8122,8122,8122,8
Financiële dienstverlening 64-66122,1122,5122,5122,7120,8120,8121,0121,0121,1124,2124,5124,7124,7
Verhuur en handel van onroerend goed 68 113,9113,9113,9116,4114,6114,6114,6114,6114,6118,5118,5118,5118,5
Specialistische zakelijke diensten 69-75120,2120,2120,4121,0119,2119,3119,5119,7119,7122,6122,6123,0123,2
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82123,2123,2123,6124,3122,1122,3122,3122,3122,3125,8125,8125,8126,8
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 125,2125,2125,2126,0125,9125,9125,9125,9125,7125,9125,9125,9128,6
Onderwijs 85 126,4126,4126,4126,6126,6126,6126,5126,5126,2126,4126,7126,7.
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88125,2125,2126,0127,3125,8125,8125,7125,7125,9128,7128,7130,0130,0
Cultuur, sport en recreatie 90-93118,8118,8118,8119,2117,1117,1117,3117,3117,3120,8120,8120,8121,3
Overige dienstverlening 94-96127,3127,3127,6127,6125,6125,6126,3126,3126,3127,1127,1128,1.
* Voorlopige cijfers

III. Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)

Cao-sectoren

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingenOverheid
20182,02,01,62,4
20192,52,32,82,9
20202,82,82,73,1
2021*2,01,92,62,0
2021*aug1,91,92,51,5
2021*sep1,91,92,51,5
2021*okt1,91,92,51,3
2021*nov1,91,92,51,4
2021*dec1,91,92,51,3
2022*jan2,32,52,70,7
2022*feb2,32,62,70,8
2022*mrt2,52,63,50,8
2022*apr2,82,73,52,1
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingenOverheid
20182,01,91,62,4
20192,52,42,82,9
20202,92,92,73,2
2021*2,12,02,52,0
2021*aug2,01,92,41,5
2021*sep1,92,02,41,5
2021*okt1,92,02,51,3
2021*nov1,92,02,51,4
2021*dec2,01,92,61,3
2022*jan2,32,52,80,7
2022*feb2,32,62,80,8
2022*mrt2,52,63,60,8
2022*apr2,82,73,52,0
* Voorlopige cijfers
 

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingenOverheid
20182,42,41,93,2
20193,12,83,43,8
20202,92,72,63,1
2021*2,11,72,52,9
2021*aug1,10,51,42,5
2021*sep1,00,61,42,5
2021*okt1,00,61,42,3
2021*nov1,00,51,42,4
2021*dec1,10,51,52,3
2022*jan2,22,32,70,6
2022*feb2,32,42,70,6
2022*mrt2,42,43,60,6
2022*apr2,72,43,52,0
* Voorlopige cijfers

Bedrijfstakken

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
2018201920202021*2021*2021*2021*2021*2021*2022*2022*2022*2022*
BedrijfstakSbi - codeaugsepoktnovdecjanfebmrtapr
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,02,21,31,51,51,51,51,51,51,91,91,91,6
Industrie 10-332,12,73,72,31,81,91,91,91,91,82,72,52,3
Energievoorziening 35 1,71,84,82,52,12,11,21,21,20,20,20,21,2
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-392,63,13,62,21,22,12,12,12,12,12,11,13,5
Bouwnijverheid 41-432,22,63,72,32,12,11,91,91,03,63,63,23,2
Handel 45-472,02,32,61,91,71,71,71,82,02,92,72,92,6
Vervoer en opslag 49-532,42,41,91,92,52,42,42,42,43,93,83,83,6
Horeca 55-562,13,13,60,30,20,20,10,10,10,30,30,33,3
Informatie en communicatie 58-632,00,82,02,12,22,22,62,62,63,12,82,82,6
Financiële dienstverlening 64-661,21,71,61,71,71,41,41,41,52,42,62,82,2
Verhuur en handel van onroerend goed 68 2,62,83,02,33,43,43,43,43,44,24,24,24,2
Specialistische zakelijke diensten 69-751,72,32,52,11,91,92,02,12,12,22,22,52,6
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-821,62,43,01,91,71,81,81,71,72,32,32,22,9
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 2,22,83,02,31,91,91,61,61,50,80,80,82,8
Onderwijs 85 2,82,93,21,40,70,70,71,10,80,10,30,3.
Gezondheids- en welzijnszorg 86-881,73,12,72,92,82,82,72,72,82,82,83,83,8
Cultuur, sport en recreatie 90-931,42,22,81,10,90,91,01,01,02,02,02,02,2
Overige dienstverlening 94-962,12,42,33,43,33,34,04,03,61,41,42,2.
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
2018201920202021*2021*2021*2021*2021*2021*2022*2022*2022*2022*
BedrijfstakSbi - codeaugsepoktnovdecjanfebmrtapr
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,12,11,31,61,51,51,51,51,51,91,91,91,5
Industrie 10-332,22,83,72,21,81,91,91,91,91,82,72,52,3
Energievoorziening 35 1,71,82,92,42,12,11,11,11,10,30,30,31,3
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-392,73,13,52,31,22,12,12,12,12,12,11,13,5
Bouwnijverheid 41-432,22,63,72,32,12,11,91,91,03,63,63,33,3
Handel 45-472,02,32,61,81,71,81,61,71,92,82,62,92,6
Vervoer en opslag 49-532,42,41,91,82,52,42,42,42,33,93,83,83,6
Horeca 55-562,13,13,60,30,20,20,10,10,10,30,30,33,3
Informatie en communicatie 58-632,01,42,72,12,22,22,62,62,63,12,82,82,6
Financiële dienstverlening 64-661,31,82,42,72,62,42,32,32,42,52,72,92,2
Verhuur en handel van onroerend goed 68 2,62,83,12,23,33,33,33,33,34,24,24,24,2
Specialistische zakelijke diensten 69-751,72,22,62,11,81,92,02,12,12,32,32,42,6
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-821,92,43,21,91,71,81,71,71,72,22,22,22,9
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 2,22,93,12,32,02,01,61,61,50,80,80,82,8
Onderwijs 85 2,82,93,21,40,70,70,71,10,80,10,30,3.
Gezondheids- en welzijnszorg 86-881,73,12,82,92,82,82,72,72,82,92,93,93,9
Cultuur, sport en recreatie 90-931,62,22,71,11,01,01,01,01,02,02,02,02,3
Overige dienstverlening 94-962,12,42,33,43,33,34,04,03,61,41,42,2.
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
2018201920202021*2021*2021*2021*2021*2021*2022*2022*2022*2022*
BedrijfstakSbi - codeaugsepoktnovdecjanfebmrtapr
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,42,9-0,31,40,30,30,20,20,21,01,01,00,7
Industrie 10-332,82,93,92,20,70,60,70,70,71,62,52,42,3
Energievoorziening 35 2,32,72,52,61,31,30,20,20,20,10,10,11,0
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-393,24,33,32,40,51,31,31,31,32,02,01,03,3
Bouwnijverheid 41-432,52,74,01,1-0,2-0,2-0,5-0,5-1,43,33,32,93,0
Handel 45-472,32,92,61,70,70,60,60,60,72,52,32,42,3
Vervoer en opslag 49-532,93,01,81,81,51,41,41,41,33,83,73,73,4
Horeca 55-562,52,85,1-0,3-1,4-1,4-1,5-1,5-1,5-0,6-0,6-0,62,4
Informatie en communicatie 58-631,92,21,72,01,11,01,41,41,42,92,72,72,5
Financiële dienstverlening 64-662,11,91,02,31,31,01,11,11,22,52,62,72,1
Verhuur en handel van onroerend goed 68 3,33,23,5-1,2-1,0-1,0-1,0-1,0-1,04,04,04,04,0
Specialistische zakelijke diensten 69-752,22,82,41,80,60,70,81,00,92,22,22,32,5
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-822,03,02,71,30,00,20,20,10,12,22,22,12,9
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 3,13,93,13,22,92,92,52,52,40,60,60,62,7
Onderwijs 85 3,63,83,32,31,81,81,72,01,80,00,20,2.
Gezondheids- en welzijnszorg 86-882,03,82,82,91,91,91,91,92,02,82,83,83,8
Cultuur, sport en recreatie 90-931,82,52,90,8-0,5-0,5-0,3-0,3-0,31,81,81,82,1
Overige dienstverlening 94-962,52,72,23,92,82,83,43,43,10,30,31,1.
* Voorlopige cijfers