Statistisch Bulletin 2022-05

Over deze publicatie

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.
Het Statistisch Bulletin verschijnt op elke 2e donderdag van de maand.

Het is mogelijk om van de verschillende thema’s binnen dit Bulletin (per onderdeel) een eenvoudige pdf te vervaardigen door in het thema op het printericoontje onderaan de pagina te klikken.
Maar let op: in dit gegenereerde PDF document zijn sommige tabellen niet volledig zichtbaar, omdat deze te breed zijn.

1. Arbeid en sociale zekerheid

Dit thema bevat informatie over  werkloosheid (I) en tabellen over cao-lonen (II), ontwikkeling van de cao-lonen én contractuele loonkosten (III).

Werkloosheid (I)

De tabel Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Meer informatie over werkloosheid is te vinden in In maart meer werkenden en minder werklozen

Cao-lonen (II)

De tabellen over de cao-lonen bevatten indexcijfers per maand en per uur inclusief bijzondere beloningen, indexcijfers van de contractuele loonkosten per uur van werknemers in Nederland. Daarnaast bevatten de tabellen gegevens over de ontwikkeling van de verschillende indices, deze zijn bepaald uit de gepubliceerde indexcijfers. De tabellen zijn ook uitgesplitst naar sectoren en naar bedrijfstakken.

Cao-sectoren

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingenOverheid
2021*apr119,8120,0119,3119,9
2021*mei119,9120,1119,4119,9
2021*jun120,1120,2120,0119,9
2021*jul120,8120,8121,1120,3
2021*aug120,9120,9121,1120,6
2021*sep120,9121,0121,1120,6
2021*okt121,0121,1121,1120,6
2021*nov121,0121,1121,1120,6
2021*dec121,1121,2121,2120,4
2022*jan122,2122,5122,5120,7
2022*feb122,4122,7122,5120,8
2022*mrt122,7122,9123,5120,8
2022*apr123,1123,2123,5122,4
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingenOverheid
2021*apr119,8119,9119,9119,8
2021*mei119,9119,9119,9119,8
2021*jun120,1120,1120,5119,8
2021*jul120,8120,7121,6120,2
2021*aug120,9120,8121,6120,5
2021*sep120,9120,9121,6120,5
2021*okt121,0121,0121,7120,5
2021*nov121,0121,0121,7120,5
2021*dec121,1121,1121,8120,3
2022*jan122,3122,4123,1120,6
2022*feb122,4122,6123,1120,7
2022*mrt122,7122,8124,1120,7
2022*apr123,1123,1124,1122,2
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingenOverheid
2021*apr123,9123,6123,4125,8
2021*mei124,0123,6123,4125,8
2021*jun124,2123,8124,1125,8
2021*jul124,9124,4125,2126,3
2021*aug123,3122,4123,2126,6
2021*sep123,3122,5123,2126,6
2021*okt123,4122,6123,2126,6
2021*nov123,4122,6123,2126,6
2021*dec123,5122,7123,3126,4
2022*jan126,3125,9126,6126,6
2022*feb126,5126,1126,6126,6
2022*mrt126,8126,3127,7126,6
2022*apr127,2126,6127,7128,3
* Voorlopige cijfers
 

Bedrijfstakken

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2022*2022*2022*2022*
BedrijfstakSbi - codeaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmrtapr
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03118,1118,2118,2118,3118,3118,3118,3118,3118,3119,9119,9119,9120,0
Industrie 10-33124,3124,5124,5124,7124,8124,9124,9124,9124,9125,9127,0127,1127,2
Energievoorziening 35 120,7120,8120,8120,9120,9120,9120,9120,9120,9121,0121,0121,0122,2
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39127,1127,1127,1127,1127,1128,2128,2128,2128,2128,5128,5128,5131,5
Bouwnijverheid 41-43123,4123,4123,4123,4124,2124,2123,9123,9123,9127,2127,2127,3127,4
Handel 45-47118,3118,3118,4118,8118,8118,8119,1119,2119,5121,1121,2121,4121,4
Vervoer en opslag 49-53121,1121,1121,3122,8122,8122,8122,8122,8122,9125,4125,4125,4125,4
Horeca 55-56119,6119,6119,6119,7119,7119,7119,7119,7119,7119,9119,9119,9123,5
Informatie en communicatie 58-63117,5117,5117,5119,4119,4119,4119,8119,8119,8120,5120,5120,5120,5
Financiële dienstverlening 64-66115,2115,6115,6115,8115,8115,8116,0116,0116,1117,2117,5117,7117,7
Verhuur en handel van onroerend goed 68 116,3116,3116,3118,9118,9118,9118,9118,9118,9121,2121,2121,2121,2
Specialistische zakelijke diensten 69-75117,5117,5117,7118,3118,4118,4118,6118,8118,8119,9119,9120,4120,5
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82120,1120,1120,4121,2121,2121,3121,3121,3121,3122,7122,7122,7123,6
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 119,6119,6119,6120,4120,4120,4120,4120,4120,3120,5120,5120,5123,0
Onderwijs 85 120,0120,0120,1120,2120,2120,2120,2120,2119,9120,1120,4120,4.
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88120,7120,7121,5122,7123,1123,1123,0123,0123,1124,1124,1125,3125,3
Cultuur, sport en recreatie 90-93116,4116,4116,4116,7116,7116,7116,9116,9116,9118,6118,6118,6119,0
Overige dienstverlening 94-96121,5121,5121,7121,7121,7121,7122,5122,5122,5122,5122,5123,5.
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2022*2022*2022*2022*
BedrijfstakSbi - codeaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmrtapr
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03118,2118,2118,3118,3118,3118,3118,3118,3118,3119,9119,9119,9120,0
Industrie 10-33123,8124,0124,0124,2124,3124,4124,4124,4124,4125,4126,5126,6126,7
Energievoorziening 35 118,4118,6118,6118,6118,6118,6118,6118,6118,6118,8118,8118,8119,9
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39126,2126,2126,2126,2126,2127,3127,3127,3127,3127,6127,6127,6130,6
Bouwnijverheid 41-43122,7122,7122,7122,7123,6123,6123,3123,3123,3126,6126,6126,7126,7
Handel 45-47118,1118,1118,2118,6118,6118,7118,9119,0119,3120,9120,9121,2121,2
Vervoer en opslag 49-53120,7120,7120,9122,5122,5122,5122,5122,5122,5125,1125,1125,1125,1
Horeca 55-56119,6119,6119,6119,7119,7119,7119,7119,7119,7119,9119,9119,9123,5
Informatie en communicatie 58-63118,0118,0118,0120,0120,0120,0120,4120,4120,4121,1121,1121,1121,1
Financiële dienstverlening 64-66115,8116,2116,2116,5116,5116,5116,6116,6116,7117,9118,2118,4118,4
Verhuur en handel van onroerend goed 68 117,3117,3117,3119,9119,9119,9119,9119,9119,9122,2122,2122,2122,2
Specialistische zakelijke diensten 69-75117,6117,6117,8118,3118,4118,5118,7118,9118,9120,0120,0120,4120,6
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82120,3120,3120,7121,4121,4121,5121,5121,5121,5122,9122,9122,9123,8
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 119,4119,4119,4120,2120,2120,2120,2120,2120,1120,3120,3120,3122,8
Onderwijs 85 120,0120,0120,1120,2120,2120,2120,2120,2119,9120,1120,4120,4.
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88121,4121,4122,2123,4123,8123,8123,7123,7123,8124,9124,9126,1126,1
Cultuur, sport en recreatie 90-93116,3116,3116,3116,7116,7116,7116,8116,8116,8118,5118,5118,5119,0
Overige dienstverlening 94-96121,5121,5121,7121,7121,7121,7122,5122,5122,5122,5122,5123,5.
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2022*2022*2022*2022*
BedrijfstakSbi - codeaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmrtapr
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03119,7119,7119,8119,8117,7117,7117,7117,7117,7120,4120,4120,4120,5
Industrie 10-33127,5127,7127,7128,0126,0126,0126,1126,1126,1129,0130,2130,3130,4
Energievoorziening 35 123,3123,4123,4123,4121,5121,5121,5121,5121,5123,4123,4123,4124,5
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39131,6131,6131,6131,6129,5130,6130,6130,6130,6132,9132,9132,9136,0
Bouwnijverheid 41-43125,8125,8125,8125,8124,5124,5124,2124,2124,2129,4129,4129,5129,6
Handel 45-47122,8122,9123,0123,4121,3121,3121,6121,7122,0125,2125,3125,5125,6
Vervoer en opslag 49-53125,3125,3125,5127,1125,1125,1125,1125,1125,2129,6129,6129,6129,6
Horeca 55-56123,5123,5123,5123,6121,4121,4121,4121,4121,4122,8122,8122,8126,5
Informatie en communicatie 58-63119,8119,8119,8121,7119,7119,7120,1120,1120,1122,8122,8122,8122,8
Financiële dienstverlening 64-66122,1122,5122,5122,7120,8120,8121,0121,0121,1124,2124,5124,7124,7
Verhuur en handel van onroerend goed 68 113,9113,9113,9116,4114,6114,6114,6114,6114,6118,5118,5118,5118,5
Specialistische zakelijke diensten 69-75120,2120,2120,4121,0119,2119,3119,5119,7119,7122,6122,6123,0123,2
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82123,2123,2123,6124,3122,1122,3122,3122,3122,3125,8125,8125,8126,8
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 125,2125,2125,2126,0125,9125,9125,9125,9125,7125,9125,9125,9128,6
Onderwijs 85 126,4126,4126,4126,6126,6126,6126,5126,5126,2126,4126,7126,7.
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88125,2125,2126,0127,3125,8125,8125,7125,7125,9128,7128,7130,0130,0
Cultuur, sport en recreatie 90-93118,8118,8118,8119,2117,1117,1117,3117,3117,3120,8120,8120,8121,3
Overige dienstverlening 94-96127,3127,3127,6127,6125,6125,6126,3126,3126,3127,1127,1128,1.
* Voorlopige cijfers

III. Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)

Cao-sectoren

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingenOverheid
20182,02,01,62,4
20192,52,32,82,9
20202,82,82,73,1
2021*2,01,92,62,0
2021*aug1,91,92,51,5
2021*sep1,91,92,51,5
2021*okt1,91,92,51,3
2021*nov1,91,92,51,4
2021*dec1,91,92,51,3
2022*jan2,32,52,70,7
2022*feb2,32,62,70,8
2022*mrt2,52,63,50,8
2022*apr2,82,73,52,1
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingenOverheid
20182,01,91,62,4
20192,52,42,82,9
20202,92,92,73,2
2021*2,12,02,52,0
2021*aug2,01,92,41,5
2021*sep1,92,02,41,5
2021*okt1,92,02,51,3
2021*nov1,92,02,51,4
2021*dec2,01,92,61,3
2022*jan2,32,52,80,7
2022*feb2,32,62,80,8
2022*mrt2,52,63,60,8
2022*apr2,82,73,52,0
* Voorlopige cijfers
 

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingenOverheid
20182,42,41,93,2
20193,12,83,43,8
20202,92,72,63,1
2021*2,11,72,52,9
2021*aug1,10,51,42,5
2021*sep1,00,61,42,5
2021*okt1,00,61,42,3
2021*nov1,00,51,42,4
2021*dec1,10,51,52,3
2022*jan2,22,32,70,6
2022*feb2,32,42,70,6
2022*mrt2,42,43,60,6
2022*apr2,72,43,52,0
* Voorlopige cijfers

Bedrijfstakken

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
2018201920202021*2021*2021*2021*2021*2021*2022*2022*2022*2022*
BedrijfstakSbi - codeaugsepoktnovdecjanfebmrtapr
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,02,21,31,51,51,51,51,51,51,91,91,91,6
Industrie 10-332,12,73,72,31,81,91,91,91,91,82,72,52,3
Energievoorziening 35 1,71,84,82,52,12,11,21,21,20,20,20,21,2
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-392,63,13,62,21,22,12,12,12,12,12,11,13,5
Bouwnijverheid 41-432,22,63,72,32,12,11,91,91,03,63,63,23,2
Handel 45-472,02,32,61,91,71,71,71,82,02,92,72,92,6
Vervoer en opslag 49-532,42,41,91,92,52,42,42,42,43,93,83,83,6
Horeca 55-562,13,13,60,30,20,20,10,10,10,30,30,33,3
Informatie en communicatie 58-632,00,82,02,12,22,22,62,62,63,12,82,82,6
Financiële dienstverlening 64-661,21,71,61,71,71,41,41,41,52,42,62,82,2
Verhuur en handel van onroerend goed 68 2,62,83,02,33,43,43,43,43,44,24,24,24,2
Specialistische zakelijke diensten 69-751,72,32,52,11,91,92,02,12,12,22,22,52,6
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-821,62,43,01,91,71,81,81,71,72,32,32,22,9
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 2,22,83,02,31,91,91,61,61,50,80,80,82,8
Onderwijs 85 2,82,93,21,40,70,70,71,10,80,10,30,3.
Gezondheids- en welzijnszorg 86-881,73,12,72,92,82,82,72,72,82,82,83,83,8
Cultuur, sport en recreatie 90-931,42,22,81,10,90,91,01,01,02,02,02,02,2
Overige dienstverlening 94-962,12,42,33,43,33,34,04,03,61,41,42,2.
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
2018201920202021*2021*2021*2021*2021*2021*2022*2022*2022*2022*
BedrijfstakSbi - codeaugsepoktnovdecjanfebmrtapr
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,12,11,31,61,51,51,51,51,51,91,91,91,5
Industrie 10-332,22,83,72,21,81,91,91,91,91,82,72,52,3
Energievoorziening 35 1,71,82,92,42,12,11,11,11,10,30,30,31,3
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-392,73,13,52,31,22,12,12,12,12,12,11,13,5
Bouwnijverheid 41-432,22,63,72,32,12,11,91,91,03,63,63,33,3
Handel 45-472,02,32,61,81,71,81,61,71,92,82,62,92,6
Vervoer en opslag 49-532,42,41,91,82,52,42,42,42,33,93,83,83,6
Horeca 55-562,13,13,60,30,20,20,10,10,10,30,30,33,3
Informatie en communicatie 58-632,01,42,72,12,22,22,62,62,63,12,82,82,6
Financiële dienstverlening 64-661,31,82,42,72,62,42,32,32,42,52,72,92,2
Verhuur en handel van onroerend goed 68 2,62,83,12,23,33,33,33,33,34,24,24,24,2
Specialistische zakelijke diensten 69-751,72,22,62,11,81,92,02,12,12,32,32,42,6
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-821,92,43,21,91,71,81,71,71,72,22,22,22,9
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 2,22,93,12,32,02,01,61,61,50,80,80,82,8
Onderwijs 85 2,82,93,21,40,70,70,71,10,80,10,30,3.
Gezondheids- en welzijnszorg 86-881,73,12,82,92,82,82,72,72,82,92,93,93,9
Cultuur, sport en recreatie 90-931,62,22,71,11,01,01,01,01,02,02,02,02,3
Overige dienstverlening 94-962,12,42,33,43,33,34,04,03,61,41,42,2.
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
2018201920202021*2021*2021*2021*2021*2021*2022*2022*2022*2022*
BedrijfstakSbi - codeaugsepoktnovdecjanfebmrtapr
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,42,9-0,31,40,30,30,20,20,21,01,01,00,7
Industrie 10-332,82,93,92,20,70,60,70,70,71,62,52,42,3
Energievoorziening 35 2,32,72,52,61,31,30,20,20,20,10,10,11,0
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-393,24,33,32,40,51,31,31,31,32,02,01,03,3
Bouwnijverheid 41-432,52,74,01,1-0,2-0,2-0,5-0,5-1,43,33,32,93,0
Handel 45-472,32,92,61,70,70,60,60,60,72,52,32,42,3
Vervoer en opslag 49-532,93,01,81,81,51,41,41,41,33,83,73,73,4
Horeca 55-562,52,85,1-0,3-1,4-1,4-1,5-1,5-1,5-0,6-0,6-0,62,4
Informatie en communicatie 58-631,92,21,72,01,11,01,41,41,42,92,72,72,5
Financiële dienstverlening 64-662,11,91,02,31,31,01,11,11,22,52,62,72,1
Verhuur en handel van onroerend goed 68 3,33,23,5-1,2-1,0-1,0-1,0-1,0-1,04,04,04,04,0
Specialistische zakelijke diensten 69-752,22,82,41,80,60,70,81,00,92,22,22,32,5
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-822,03,02,71,30,00,20,20,10,12,22,22,12,9
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 3,13,93,13,22,92,92,52,52,40,60,60,62,7
Onderwijs 85 3,63,83,32,31,81,81,72,01,80,00,20,2.
Gezondheids- en welzijnszorg 86-882,03,82,82,91,91,91,91,92,02,82,83,83,8
Cultuur, sport en recreatie 90-931,82,52,90,8-0,5-0,5-0,3-0,3-0,31,81,81,82,1
Overige dienstverlening 94-962,52,72,23,92,82,83,43,43,10,30,31,1.
* Voorlopige cijfers

 

2. Bevolking

Maand- en jaarcijfers van de omvang van de bevolking van Nederland.

De tabellen omvatten aantallen van levendgeborenen, overledenen, buitenlandse migratie, administratieve correcties, bevolkingsgroei, binnen gemeenten verhuisde personen en tussen gemeenten verhuisde personen, sluitingen en ontbindingen van huwelijk en partnerschapsregistratie (personen en gebeurtenissen).

Tabel 1
Bevolking, stand en dynamiek:
Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar
Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand
Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Tabel 2
Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder):
Levend geboren kinderen; leeftijd moeder, volgorde geboorte uit de moeder

Deze aantallen gelden alleen voor de jaarcijfers.

Tabel 3
Overledenen naar leeftijd en geslacht:
Overledenen; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat

Deze aantallen gelden alleen voor de jaarcijfers.

Tabellen 4 en 5
Buitenlandse migratie naar geboorteland:
Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Meer informatie over Bevolking vindt u onder andere op het Dashboard Bevolking

3. Industrie en energie

Tabel Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Deze tabel bevat cijfers over de productie- en omzetontwikkeling van de nijverheid. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De productie- en omzetontwikkeling worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en werkdaggecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld maand-op-maand. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Meer informatie over de nijverheid is te vinden op Industrie en energie (cbs.nl)

 

4. Inkomen en bestedingen

Consumentenvertrouwen daalt in april naar laagste niveau ooit

Nooit eerder waren consumenten zo somber als in april, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -48, tegen -39 in maart. Het vorige dieptepunt werd bereikt in maart 2013 tijdens de eurocrisis. Consumenten waren in april 2022 pessimistischer dan ooit over de economie en ook de koopbereidheid was nog nooit zo laag.

Met -48 lag het consumentenvertrouwen in april ruim onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in april 2022 (-48). Het CBS meet het consumentenvertrouwen sinds april 1986.

Consumenten pessimistischer dan ooit over economisch klimaat

Consumenten waren in april pessimistischer over de economie dan ooit. De deelindicator economisch klimaat ging van -58 naar -69. Consumenten waren zowel negatiever over de economie in de afgelopen twaalf maanden als over de economie in komende twaalf maanden.


Ook koopbereidheid op laagste niveau ooit

De koopbereidheid kwam in april uit op -34, tegen -26 in maart. Ook deze deelindicator van het consumentenvertrouwen bereikte het laagste niveau ooit. Consumenten waren negatiever over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden en over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden. Nooit eerder vonden consumenten de tijd zo ongunstig voor het doen van grote aankopen dan in april 2022.

 

 

 
 Tabel Consumentenvertrouwen

Opmerkingen bij deze tabel:

  • De cijfers in de tabel zijn na correctie voor seizoeninvloeden. De seizoencorrectie wordt in februari van elk jaar aangepast. Hierdoor zijn verschillen mogelijk met eerder gepubliceerde uitkomsten.
  • De weergave in bovenstaande tabel is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) perioden te selecteren.
  • Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Commissie; het aantal respondenten is 1059 in de maand april 2022.

5. Internationale handel

In dit thema staan tabellen over de kerncijfers (I), het aandeel wederuitvoer (II), de handelswaarden per land (III & IV) en per goederensoort (V & VI). De maandcijfers over de internationale handel in goederen worden een aantal keer nader vastgesteld. Het verslagjaar wordt afgesloten in de maand november van het daaropvolgende jaar. De cijfers over 2020 zijn inmiddels definitief.

Tabel I. Kerncijfers internationale handel in goederen
N.B.: Dekkingspercentage is te berekenen door de uitvoerwaarde te delen door de invoerwaarde. (Jaar)perioden zijn naar eigen wens samen te stellen, te berekenen en met elkaar te vergelijken.

Tabel II. Aandeel wederuitvoer in de Nederlandse export van goederen
N.B.: Aandeel is te berekenen door de wederuitvoerwaarde te delen door de totale uitvoerwaarde. (Jaar)perioden zijn naar eigen wens samen te stellen, te berekenen en met elkaar te vergelijken.

Tabel III. Invoerwaarde van goederen per land
N.B.: Dit is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) landen te selecteren.

Tabel IV. Uitvoerwaarde van goederen per land
N.B.: Dit is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) landen te selecteren.

Tabel V. Invoerwaarde per goederensoort (divisies SITC)

Tabel VI. Uitvoerwaarde per goederensoort (divisies SITC)


Meer informatie over de internationale handel staat op Internationale handel (cbs.nl)

6. Prijzen

Het thema Prijzen bevat maandelijkse tabellen over consumenten- en producentenprijsindices, en inputprijsindex nieuwbouwwoningen. Ook zijn elk kwartaal tabellen met indexcijfers over grond-, weg- en waterbouw en outputprijsindex nieuwbouwwoningen beschikbaar.

Consumentenprijzen

Het CBS publiceert maandelijks in een nieuwsbericht over de prijsontwikkeling van goederen en diensten die consumenten aanschaffen.

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, bestedingscategorieën (2015=100)
20212021202220222022
Bestedingscategorieënjaarmaartfebruarimaart*Wegings-
coëfficiënt
000000 Totaal bestedingen110,39108,87115,27119,46100 000
010000 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken110,51109,29115,71116,2412 434
011000 Voedingsmiddelen110,85109,62115,92116,4211 479
012000 Alcoholvrije dranken106,83105,59113,49114,34954
020000 Alcoholhoudende dranken, tabak en verdovende middelen121,27121,21123,66123,753 049
021000 Alcoholhoudende dranken104,25104,24108,55108,531 301
022000 Tabak134,99134,86135,47135,671 748
030000 Kleding en schoenen102,23103,21100,90106,075 101
031000 Kleding en kledingstoffen104,04105,52103,27108,034 302
032000 Schoenen93,1591,7689,1496,19799
040000 Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen114,03111,56122,85134,1330 266
041000 Werkelijke woninghuur113,57113,14113,99113,997 413
042000 Toegerekende huur112,91112,52113,29113,2915 215
043000 Onderhoud en reparatie van de woning107,04104,08115,46115,15477
044000 Watervoorziening en diverse diensten in verband met de woning110,15110,05111,87111,871 368
045000 Elektriciteit, gas en andere brandstoffen123,53107,18187,87275,855 793
050000 Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning107,17106,11113,15113,256 405
051000 Meubelen en stoffering, vloerbedekking108,86107,76116,96118,992 569
052000 Huishoudtextiel108,43106,95110,29105,41650
053000 Huishoudelijke apparaten107,22107,43113,46112,52735
054000 Glas, servies en huishoudelijke artikelen98,5697,74106,07104,41616
055000 Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin94,5792,6497,9497,28429
056000 Goederen en diensten voor het dagelijks onderhoud van de woning110,44109,23114,44115,111 406
060000 Gezondheid105,40105,09107,16107,182 233
061000 Medische producten, apparaten en toestellen101,39101,28102,41102,48760
062000 Extramurale gezondheidszorg108,11107,66110,29110,291 473
070000 Vervoer113,04109,63121,44127,7910 555
071000 Aankoop van voertuigen111,11109,86116,86117,203 177
072000 Gebruik van privé-voertuigen116,37112,16128,08138,306 322
073000 Vervoersdiensten106,66101,16105,32108,881 056
080000 Communicatie78,3078,7376,8476,532 483
081000 Post- en pakketdiensten118,39118,58117,75117,75245
082000 Telefoonapparatuur47,9447,9947,3448,39496
083000 Telefoon- en internetdiensten83,7284,3281,8980,931 741
090000 Recreatie en cultuur108,91108,12111,71111,208 203
091000 Audio-, video-, foto- en filmapparatuur en gegevensverwerkende apparatuur93,9293,4995,3195,061 676
092000 Overige grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur110,13108,48115,86117,22491
093000 Overige artikelen en overig materieel voor recreatie, tuinen en huisdieren113,63114,11118,35118,242 890
094000 Diensten op het gebied van recreatie en cultuur112,39.112,41112,241 470
095000 Kranten, boeken en schrijfwaren116,53115,59118,15117,041 135
096000 Pakketreizen108,36.117,99112,91541
100000 Onderwijs87,45102,9556,3856,38349
102000 Secundair onderwijs89,46107,1054,1754,17123
104000 Tertiair onderwijs81,7397,8449,5049,50155
105000 Onderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld116,32114,90118,46118,4670
110000 Restaurants en hotels119,56115,28121,23121,114 835
111000 Catering diensten118,06116,67123,10123,794 023
112000 Accommodatie128,97103,74110,42106,34812
120000 Diverse goederen en diensten112,92112,65114,82114,8110 376
121000 Persoonlijke verzorging111,38110,92113,17112,952 638
123000 Artikelen voor persoonlijk gebruik n.e.g.101,28100,61103,02103,46676
124000 Sociale bescherming108,29108,35110,17110,171 916
125000 Verzekeringen121,72121,90121,01121,082 173
126000 Financiële diensten n.e.g.109,85108,98114,42114,421 145
127000 Overige diensten n.e.g.116,71116,36120,09120,091 828
130000 Consumptiegebonden belastingen106,45106,45107,58107,581 898
131000 Zuiveringsheffing112,26112,26114,26114,26481
132000 Motorrijtuigenbelasting105,01105,01106,01106,011 403
133000 Hondenbelasting80,1080,1069,7369,7314
140000 Consumptie in het buitenland..121,09124,351 814
141000 Voeding buitenland..113,43115,02210
142000 Vervoer buitenland..122,37126,881 055
143000 Accommodaties buitenland..112,58115,34220
144000 Cafés en restaurants buitenland..116,08116,56232
145000 Overige consumptie buitenland..111,51112,4997
* Voorlopige cijfers

Consumentenprijsindex, alle huishoudens (2015=100)
2016201720182019202020212022
Januari98,71100,35101,82104,05105,97107,62114,53
Februari99,30101,09102,31104,97106,64108,57115,27
Maart100,31101,44102,47105,37106,85108,87119,46*
April100,40101,98103,11106,08107,34109,36
Mei100,58101,65103,42105,94107,18109,46
Juni100,26101,37103,10105,84107,51109,67
Juli100,76102,11104,28106,90108,69110,23
Augustus100,88102,27104,40107,37108,13110,71
September100,57102,03103,95106,70107,88110,79
Oktober100,83102,17104,32107,16108,47112,18
November100,49102,00104,07106,73107,61113,17
December100,71101,97103,97106,80107,85114,01
Jaar100,32101,70103,44106,16107,51110,39
* Voorlopige cijfers

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, afgeleid 1) (2015=100)
2016201720182019202020212022
Januari98,67100,24101,51102,56104,58105,85113,64
Februari99,25100,98102,01103,47105,24106,77114,37
Maart100,26101,34102,15103,86105,44107,05118,49*
April100,32101,88102,71104,55105,91107,53
Mei100,50101,54102,99104,42105,62107,63
Juni100,19101,31102,65104,32105,83107,84
Juli100,68102,05103,82105,37107,01108,39
Augustus100,80102,21103,91105,83106,46108,87
September100,49101,97103,47105,17106,21108,94
Oktober100,76102,11103,83105,63106,81110,31
November100,43101,94103,57105,21105,96111,29
December100,65101,90103,47105,28106,19112,12
Jaar100,25101,62103,01104,64105,94108,55
* Voorlopige cijfers
1)
De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptie-gebonden belastingen.

Geharmoniseerde index van consumentenprijzen (2015=100)
2016201720182019202020212022
Januari98,0399,64101,12103,13104,85106,51114,61
Februari98,94100,58101,84104,44105,77107,76115,58
Maart100,40101,03102,06104,98106,09108,09120,70
April100,51101,94102,99106,11107,14108,95
Mei100,75101,49103,41105,82106,94109,11
Juni100,20101,17102,85105,67107,45109,27
Juli100,50102,00103,96106,67108,42109,96
Augustus100,67102,18104,09107,32107,65110,54
September100,31101,75103,36106,16107,19110,37
Oktober100,67101,97103,89106,82108,05112,10
November100,02101,57103,37106,01106,72113,02
December100,27101,49103,35106,24107,22114,09
Jaar100,11101,40103,02105,78106,96109,98
* Voorlopige cijfers

Indexcijfers bouwkosten nieuwbouwwoningen

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100
PeriodenInputprijsindex bouwkostenInputprijsindex bouwkostenInputprijsindex bouwkosten
Bouwkosten totaalLooncomponentMateriaalcomponent 1)
201297,695,499,8
201397,897,198,4
201498,799,198,3
2015100,0100,0100,0
2016101,7101,6101,7
2017103,9103,7104,0
2018106,5106,2106,8
2019109,5109,0110,0
2020111,9113,5110,4
2021 januari*114,0114,8113,2
2021 februari*114,0114,8113,3
2021 maart*114,3115,3113,4
2021 april*115,1115,3115,1
2021 mei*115,9115,3116,6
2021 juni*116,9115,3118,5
2021 juli*118,2115,3121,1
2021 augustus*118,0114,1121,9
2021 september*118,3114,1122,5
2021 oktober*118,8113,8123,7
2021 november*119,0113,8124,0
2021 december*119,2113,8124,5
2021*116,8114,6119,0
2022 januari*123,1118,6127,6
2022 februari*123,6118,6128,5
2022 maart*125,9118,7133,0
* Voorlopige cijfers
1) Vanaf januari 2021 t/m juli 2021 is het indexcijfer voor de materiaalcomponent definitief.
Bijgestelde cijfers zijn cursief weergegeven.
Deze reeks is berekend als een gewogen gemiddelde van de ontwikkeling van het loon in de bouwnijverheid en een pakket bouwmaterialen zoals die in de woningbouw wordt toegepast..
Mutaties in de kosten van materieel, algemene kosten en winst & risico zijn in deze prijsindexcijfers niet opgenomen.
 

Producentenprijzen

In StatLine zijn de wegingscoëfficiënten beschikbaar die bij onderstaande tabellen behoren.

Producentenprijzen (PPI) naar afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008 (1 digit), index 2015=100
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)Afzet201920202021 oktober2021 november*2021 december*2021*2022 januari*2022 februari*2022 maart*
B DelfstoffenwinningTotaal afzetprijzen87,570,6176,9199,2197,8127,4226,2207,7221,1
B DelfstoffenwinningAfzetprijzen binnenland88,871,6171176,6177,4124,2183,1181,4240
B DelfstoffenwinningAfzetprijzen buitenland86,970180,2211,9209,4129,3250,4222,5210,4
C IndustrieTotaal afzetprijzen106,3101,8121,4122,4122,6114,6127,9130,7137,7
C IndustrieAfzetprijzen binnenland108,7106,9126,2127,7127,9119,8132,5135,9141,4
C IndustrieAfzetprijzen buitenland104,497,9117,6118,2118,5110,5124,3126,8134,8
D EnergievoorzieningTotaal afzetprijzen90,380,1197,7221,8262,8141,9281,1266322,2
D EnergievoorzieningAfzetprijzen binnenland9180,6205,3230275,8145,5291,1274,8330,8
D EnergievoorzieningAfzetprijzen buitenland86,377,3156,2176,6191,4122,6226,3217,6275,2
E Waterbedrijven en afvalbeheerTotaal afzetprijzen.........
E Waterbedrijven en afvalbeheerAfzetprijzen binnenland91,59395,195,195,195,198,398,398,3
E Waterbedrijven en afvalbeheerAfzetprijzen buitenland.........
* Voorlopige cijfers
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim

Producentenprijzen (PPI) naar afzetprijzen en bedrijfstakken SBI 2008, index 2015=100
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)Afzet201920202021 oktober2021 november*2021 december*2021*2022 januari*2022 februari*2022 maart*
06 Winning van aardolie en aardgasTotaal afzetprijzen.56,5...134,3...
06 Winning van aardolie en aardgasAfzetprijzen binnenland83,861,2186,6193,7194,8127,3201,5198,9273,6
06 Winning van aardolie en aardgasAfzetprijzen buitenland.53,4...138,8...
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)Totaal afzetprijzen109,3111,6121,4122123,8116,3129,6131,9132,7
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)Afzetprijzen binnenland110,7114,7121,9122,1121,7118,4123,8127,1128,1
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)Afzetprijzen buitenland103,698,5119,1121,8132,8107,4154,4152,1152,4
10 VoedingsmiddelenindustrieTotaal afzetprijzen105,3106,9117,1118,1119,2114,1124,5126,7130,5
10 VoedingsmiddelenindustrieAfzetprijzen binnenland107,6110,8125126,3127,6121,5133136,4140,8
10 VoedingsmiddelenindustrieAfzetprijzen buitenland103,3103,6110,3111,1112107,8117,2118,4121,6
11 DrankenindustrieTotaal afzetprijzen104,6106,9114,1114,3114112,6116116118,2
11 DrankenindustrieAfzetprijzen binnenland109110,7117,1117,1115,8115,2118,1118,2119,5
11 DrankenindustrieAfzetprijzen buitenland102,1104,7112,4112,7113111,1114,8114,7117,5
12 TabaksindustrieTotaal afzetprijzen107,9106,8108,6108,6108,7107,7106,9106,9107
12 TabaksindustrieAfzetprijzen binnenland109110,6112,4112,5112,7111,8113113,1113,6
12 TabaksindustrieAfzetprijzen buitenland107,8106,2108108108107,1105,9105,9106
13 TextielindustrieTotaal afzetprijzen104,9106,1111,3111,5111,6108,9114,5115114,4
13 TextielindustrieAfzetprijzen binnenland107109,4112,1112,1112,5110,8116116115,7
13 TextielindustrieAfzetprijzen buitenland103,8104,4110,8111,1111,1107,9113,8114,5113,8
14 KledingindustrieTotaal afzetprijzen107107109,7109,8109,8108,6111,7117,1117,2
14 KledingindustrieAfzetprijzen binnenland109,3108,6111,3111,4111,4110,1114121,2121,3
14 KledingindustrieAfzetprijzen buitenland101,7103,3106,1106,1106,2105,1106,4107,7107,7
15 Leer- en schoenenindustrieTotaal afzetprijzen105,1104,7106106105,9105,2106,7106,7106,7
15 Leer- en schoenenindustrieAfzetprijzen binnenland108,5109,4111,9111,8111,8111,2113,1113,1113,1
15 Leer- en schoenenindustrieAfzetprijzen buitenland104,7104105,2105,2105,1104,4105,8105,8105,8
16 HoutindustrieTotaal afzetprijzen115,4114,6138,2138137,3128,1140139,9140,9
16 HoutindustrieAfzetprijzen binnenland117,9116,8140,7140,5139,5130,8141,5141,3142,4
16 HoutindustrieAfzetprijzen buitenland105,3105,5127,9127,8128,2116,7134,1134,2134,7
17 PapierindustrieTotaal afzetprijzen105,2103,6121,7124,8124,8114,7131,5132,1133,9
17 PapierindustrieAfzetprijzen binnenland105,9104,9120,6123,3122,9114,2130,5131,2133
17 PapierindustrieAfzetprijzen buitenland104,3101,9123,1126,9127,3115,3132,8133,4135,2
18 Grafische industrieTotaal afzetprijzen99,998,8101,7102,6102,599,4110110,3110,5
18 Grafische industrieAfzetprijzen binnenland99,297,9100,6101,5101,498,2108,7109,1109,2
18 Grafische industrieAfzetprijzen buitenland106,7106,5112,3112,6113,1110,8122,7122,7123,2
19 Aardolie-industrieTotaal afzetprijzen115,979,5149,8146,5140,8121,2155,4170,3222,5
19 Aardolie-industrieAfzetprijzen binnenland119,793,7168,8170,7162138,7173,9191,3241,6
19 Aardolie-industrieAfzetprijzen buitenland114,373,7142136,6132,1114147,8161,7214,7
20 Chemische industrieTotaal afzetprijzen101,691,1127,5132,5135,4117,6141,2145,4148,9
20 Chemische industrieAfzetprijzen binnenland102,888,6136,3143,3145,3123,6146,9157,4163,6
20 Chemische industrieAfzetprijzen buitenland101,192,2123,6127,6130,9114,9138,7140142,3
21 Farmaceutische industrieTotaal afzetprijzen100,4104106,3106,6106,6105,6107,6107,5107,7
21 Farmaceutische industrieAfzetprijzen binnenland99,2101104,7104,8104,6103,9107,8108,1108,3
21 Farmaceutische industrieAfzetprijzen buitenland101,1105,6107,2107,5107,6106,5107,4107,2107,4
22 Rubber- en kunststofproductindustrieTotaal afzetprijzen101,8101,2114114,4114,9109,3120,4121122,3
22 Rubber- en kunststofproductindustrieAfzetprijzen binnenland103,5102,7117,9118,8119,1113,3125,3125,1126,7
22 Rubber- en kunststofproductindustrieAfzetprijzen buitenland100,7100,2111,5111,6112,1106,7117,2118,3119,5
23 BouwmaterialenindustrieTotaal afzetprijzen107,6110,2114,7115115,1113,4119,6121,4122,8
23 BouwmaterialenindustrieAfzetprijzen binnenland108,5111,4116,3116,7116,9114,8121,5123,2124,5
23 BouwmaterialenindustrieAfzetprijzen buitenland105106,4109,6109,6109,8108,9113,7116117,4
24 BasismetaalindustrieTotaal afzetprijzen111,6106,2150,9153,8152,9133,3163,5167,5170,5
24 BasismetaalindustrieAfzetprijzen binnenland114,3111157,1156,8163,5136,3169,5173172,2
24 BasismetaalindustrieAfzetprijzen buitenland110,5104,3148,5152,7148,7132,2161,2165,3169,9
25 MetaalproductenindustrieTotaal afzetprijzen108,6110122,2122,1122,4116,2126,7127,3128,6
25 MetaalproductenindustrieAfzetprijzen binnenland109,2110,9123,2123,1123,4117,1127,6128129,7
25 MetaalproductenindustrieAfzetprijzen buitenland106,5106,5118,5118,5118,5112,8123,3124,6124,8
26 Elektrotechnische industrieTotaal afzetprijzen102,6103104,1104,5104,7103,1105,9105,8106,6
26 Elektrotechnische industrieAfzetprijzen binnenland105,2106,2109,8110,1110,2109112111,9112,4
26 Elektrotechnische industrieAfzetprijzen buitenland100,5100,499,399,8100,298,2100,9100,8101,9
27 Elektrische apparatenindustrieTotaal afzetprijzen100,399,1105,3105,4105,5103109109,4109,9
27 Elektrische apparatenindustrieAfzetprijzen binnenland107,9110116,9117,7118,1115121,8122,6123,9
27 Elektrische apparatenindustrieAfzetprijzen buitenland97,495100,9100,8100,798,4104,2104,3104,5
28 Machine-industrieTotaal afzetprijzen105106,4109,2109,3109,4108,2112,3112,4113
28 Machine-industrieAfzetprijzen binnenland108,5110,7115,8115,9116114,2120,5120,5121,1
28 Machine-industrieAfzetprijzen buitenland103103,9105,4105,6105,6104,8107,5107,8108,4
29 Auto- en aanhangwagenindustrieTotaal afzetprijzen105,9107,9112,4112,4112,4110,8112,1111,7111,7
29 Auto- en aanhangwagenindustrieAfzetprijzen binnenland107,2108,1112,6112,7112,7110,8114,3114,4114,6
29 Auto- en aanhangwagenindustrieAfzetprijzen buitenland105,4107,9112,3112,3112,3110,8111,4111110,9
30 Overige transportmiddelenindustrieTotaal afzetprijzen102,3103,3104,5104,7104,8104,2106,2106,2106,9
30 Overige transportmiddelenindustrieAfzetprijzen binnenland104,2104,7105,6105,8105,5105,2108,3108,3109,6
30 Overige transportmiddelenindustrieAfzetprijzen buitenland101,6102,7104104,2104,5103,8105,3105,3105,8
31 MeubelindustrieTotaal afzetprijzen111,5115,5126126126,1121,8130,5130,7131,2
31 MeubelindustrieAfzetprijzen binnenland112,5117128,2128,2128,1123,6134,2134,2134,3
31 MeubelindustrieAfzetprijzen buitenland108,5111,3119,5119,5120,5116,6120,1120,5122,5
32 Overige industrieTotaal afzetprijzen104,3108,9113,2113,3113,5111,8112,1112,4112,9
32 Overige industrieAfzetprijzen binnenland107,7108,9115,8116,1116,5113,2120,2120,5122,1
32 Overige industrieAfzetprijzen buitenland102,9108,8112,1112,2112,3111,2108,9109,2109,3
33 Reparatie en installatie van machinesTotaal afzetprijzen.........
33 Reparatie en installatie van machinesAfzetprijzen binnenland117119,8125,6126,3126,7125,2129,5128,4129,5
33 Reparatie en installatie van machinesAfzetprijzen buitenland.........
35 EnergiebedrijvenTotaal afzetprijzen90,380,1197,7221,8262,8141,9281,1266322,2
35 EnergiebedrijvenAfzetprijzen binnenland9180,6205,3230275,8145,5291,1274,8330,8
35 EnergiebedrijvenAfzetprijzen buitenland86,377,3156,2176,6191,4122,6226,3217,6275,2
36 WaterleidingbedrijvenTotaal afzetprijzen.........
36 WaterleidingbedrijvenAfzetprijzen binnenland91,59395,195,195,195,198,398,398,3
36 WaterleidingbedrijvenAfzetprijzen buitenland.........
* Voorlopige cijfers
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim